Vireillä olevat kaavat

 

Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä 7.7-7.9.2021:

Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä 2.6-15.8.2021:

Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jonka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa nähtäville, on nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla. 

Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä 2.6-15.8.2021:

Lepplaksin rantayleiskaavan muutos, kiinteistöt 599-408-10-50 ja 599-408-10-51

Lövön osayleiskaavan muutos, kiinteistö 599-409-36-2

Linkit