Purmon tuulivoimapuisto

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa nimeltään Purmon tuulivoimapuisto Pedersören kunnan lounaisosiin, Uudenkaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan. Hankealueen pinta-ala on noin 5 100 hehtaaria.

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta rakentaa 44 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja ominaisteho vähintään 6 MW tuulivoimalaa kohden. Tuulivoimapuistoon kuuluu tuulivoimaloiden lisäksi myös sisäinen tieverkosto, maakaapelit sekä sähköasema. Puiston ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan alustavasti voimajohdolla Uudessakaarlepyyssä sijaitsevalle Jussilan sähköasemalle.

Kartta (PDF, 5,6 MB)

Kartasta näkyy Purmossa sijaitseva hankealue.

Purmon tuulivoimapuiston suunnittelualue näkyy kartalla.