Suojelualueet

Pohjavesialueet

Pohjavesi on maa- ja kallioperässä esiintyvää vettä, joka muodostuu kun sadevesi suotautuu maakerrosten läpi. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen.

Pedersöressä on 8 pohjavesialuetta luokassa I (vedenhankintaa varten tärkeä alue) ja 3 aluetta luokassa II (vedenhankintaan soveltuva):

 • Hedet
 • Härmäläbacken
 • Korpunbacken
 • Kvärnåbacken
 • Myllykangas
 • Norråbacken
 • Sandnäset
 • Sandåsen
 • Storkamp
 • Åvist
 • Östermossbacken

Pohjavesialueella on tiettyjä toimintarajoituksia.

Natura-alueet

Natura 2000-verkosto perustuu EU:n laji- ja luontodirektiiviin sekä lintudirektiiviin. Tavoitteena on monimuotoisen luonnon suojaaminen koko EU.ssa. Natura-alueilla normaalia maankäyttöä on rajoitettu ja ne on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla.

Pedersöressä on 6 Natura-aluetta:

 1. Sandsundfjärden (lintujärvi)
 2. Ähtävänjoki (jokihelmisimpuka)
 3. Passmossen (arvokas aapasuo)
 4. Angjärvmossen (arvokas suoalue)
 5. Djuplottbacken (vanha metsä)
 6. Kalisjön (lintujärvi)