Överesse Hem & Skola rf

Ordinarie

Ordförande: Johanna Snellman
Vice ordförande: Ronnie Hästbacka
Sekreterare: Linda Liljekvist
Kassör: Annika Sandvik
Skolans representanter: Stefan Stubb, suppleant: Ann-Helen Mäkelä

Klassrepresentanter

Sofia Zittra-Bärsund, åk 1
Anne Nykung, åk 2
Nina Grannas, åk 3a
Ronnie Hästbacka, 3b
Tommy Björklund, åk 4
Linda Liljekvist, åk 5
Tony Wärnå, åk 6
Suppleanter: Anitha Björknäs-Flinck, Charlotte Sandell, Jesper Passell, Elin Slotte, Johanna Pettersson

Övriga representanter

Gunilla West (Siv Pettersson), Sagoskogen
Sofia Nybacka (Jenny Bagge) Sagoskogen
Camilla Ahlvik /Sebastian Dahlman) Museigränden
Sara McCartan (Johanna Eriksson) Museigränden
Lotta Endtbacka, Lappforsdagis