Projekt

 

Min egen e-bok

När det gäller undervisningen satsar vi mycket på IKT för tillfället. Vi är med i ett lärmiljöprojekt ”Min egen e-bok”. Projektet finanseras av Utbildningsstyrelsen och kommunen. Genom projektet har vi kunnat skaffa pekplattor. Vi håller som bäst på att lära oss hur vi kan använda pekplattorna som ett komplement till den traditionella undervisningen och på så sätt förbereda eleverna för det kommande samhällets behov.

Vi vill integrera pekplattorna på ett pedagogiskt ändmålsenligt sätt i vår undervisning. Pekplattorna är inte ett självändamål, utan utgör ett komplement till tidigare beprövade undervisningsmetoder. Under läsåret 2013-14 har samtliga elever i Överesse skola använt pekplattorna i sin undervisning. Många klasser har bekantat sig med appen ”Book Creator”. Vi har gjort enkla böcker med egna producerade texter, fotografier, ritade bilder samt inspelade ljud.

I denna arbetsprocess ingår många viktiga delmoment

  • Att göra en egen planering utgående från ett givet tema.
  • Att skriva lämpliga texter. Vi övar på rättskrivning, meningsbyggnad och försöker få ett innehållsrikt språk genom att använda nya ord och synonymer. Användningen av standardsvenska ord i skriftlig form utvecklas.
  • Att fotografera lämpliga motiv eller göra egna illustrationer samt att redigera dessa med pekplattans hjälp.
  • Att sätta in bilderna, skriva lämpliga bildtexter samt göra en tilltalande layout.
  • Att spela in texter, göra olika ljudeffekter.
  • Att presentera sina e-böcker inför klassen på klar och tydlig standardsvenska.
  • Att publicera e-böckerna så att andra kan ta del av dessa och bli inspirerade.

Enkätresultat januari 2014 (pdf 324 kb) 

Enkätresultat maj 2015 (pdf 46 kb) 

Överesse skolas e-bibliotek

Från Book Creator till bokess.bookis.se

Esseboken

Så här gjorde vi