Lapsiystävällinen kunta Koulutukset Pedersören kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille
Två barn leker med en tramptraktor på en daghemsgård.

Koulutukset Pedersören kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille

Osa Pedersören työtä lapsiystävällisenä kuntana on lisätä tietoa lapsen ihmisoikeuksista. Valtakunnallisen lapsistrategian verkkokoulutuskokonaisuus lapsen oikeuksista tarjoaa työntekijöille, valtuutetuille ja kuntalaisille hyvät mahdollisuudet tutustua lapsen oikeuksiin.

Tällä sivulla on julkaistu linkkejä verkkokursseille.

Yleinen johdatus lapsen oikeuksiin

E-Oppiva: Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen

Koulutus on pakollinen

  • kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenille, sekä
  • tietyille Pedersören kunnan henkilöstöryhmille; eli kaikille varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun henkilökunnalle sekä hallintohenkilöstölle.

Tee koulutus askel askeleelta.  Tulosta tutkintotodistus ja toimita kopio hallintopäällikkö Carina Wärnille hallinto-osastolle.

Ilmiölähtöiset koulutukset

E-Oppivasta löytyy myös koulutusosioita, jotka on suunnattu eri ammattiryhmille tai joissa lapsen oikeuksia tarkastellaan ilmiölähtöisesti. Kehotamme  sinua ottamaan osaa myös näihin.

Lapsen oikeudet – Työkaluina lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi (eOppiva.fi).  Koulutus sisältää lapsivaikutusten arviointiin liittyen paljon käytännön esimerkkejä ja arviointikysymyksiä, joita voit hyödyntää lapsivaikutusten arvioinnin suunnittelun ja toteuttamisen tukena. Koulutuksen käytyäsi ymmärrät, mikä merkitys lapsivaikutusten arvioinnilla on ja tiedät, miten voit omassa työssäsi lähteä toteuttamaan sitä. Sen lisäksi saat vastauksia kysymyksiin, mitä lapsivaikutusten arviointi on sekä miksi, milloin ja miten sitä tehdään.

Lapsen oikeudet kasvatus- ja opetusalalla (eOppiva.fi). Koulutuksessa käydään läpi lapsen oikeuksien eri osa-alueita ja niiden toteutumista arjessa. Saat myös vinkkejä lapsen oikeuksien edistämiseen omassa työssäsi.

Lapsen oikeudet – Myös haavoittuvassa asemassa oleva lapsi on elämänsä pääosassa (eOppiva.fi). Tässä koulutuksessa pääset oppimaan, kuinka voit omassa roolissasi ammattilaisena edistää haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevien lasten oikeuksien toteutumista.

Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa (eOppiva.fi). Tämä koulutus herättää pohtimaan lapsen oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Se on tukena kaikille, jotka toimivat ohjaajana tai valmentajana lasten tai nuorten harrastuksissa tai suunnittelevat tai päättävät lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnasta.

Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen (eOppiva.fi). Tämä koulutus johdattaa ammattilaisia pohtimaan sitä, kuinka he voivat tukea lasten ja nuorten oikeutta osallistua. Se merkitsee mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin, huomion kiinnittämistä osallistumiselle luotuun tilaan, lasten ja nuorten kuulemista yksilöinä ja ryhmänä sekä huolehtimista siitä, että näkemykset kuullaan ja otetaan huomioon.

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa – Lapsi potilaana (eOppiva.fi). Tässä koulutuksessa syvennytään lapsipotilaan oikeuksia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin. Koulutuksessa perehdyt lapsen asemaan terveydenhuollon toimissa.

Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen (eOppiva.fi). On kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö ja arki. Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Lapsen oikeudet sosiaalihuollossa (eOppiva.fi). Koulutuksessa käsitellään lapsen oikeuksia sosiaalihuollossa ja erityisesti lapsen oikeuksien turvaamista, lapsen edun arviointia, perheen yhtenäisyyden suojelemista, lapsen osallistumisoikeutta sekä monialaista yhteistyötä. 

Lapsen oikeudet esitutkinnassa (eOppiva.fi). Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään esitutkintaan osallistuvia lapsia ja nuoria. Koulutuksessa käydään läpi lapsen oikeuksien pääperiaatteet ja annetaan konkreettisia esimerkkejä niiden huomioon ottamisesta esitutkinnassa.

Lue lisää:

Kaikkien lasten Suomi, mitä jokaisen kuntapäättäjän tulee tietää lapsistrategiasta. PDF, 158 KB