Aktuellt Begäran om maskintimpriser för år 2023
10.1.2023

Begäran om maskintimpriser för år 2023

Pedersöre kommun begär in maskintimpriser för år 2023, enligt bifogad maskinförteckning. Blankett för maskintimpriser 2023 (PDF 108 KB).

Entreprenören kan även själv lämna in en separat maskinprislista som mer motsvarar entreprenörens maskinpark.

Från de inlämnade priserna väljs lämpliga maskiner och entreprenörer för arbeten som det inte begärts in skilda anbud för.

Entreprenören ska även bifoga följande intyg:

  • utdrag ur handelsregistret
  • utredning om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskatteskyldiga
  • intyg över betalda skatter
  • intyg över tecknande av olycksfalls- samt ansvarsförsäkring
  • intyg över tecknande av samt betalda pensionsförsäkringar
  • utredning över vilka kollektivavtal som tillämpas
  • intyg över Vägskydd 1 samt arbetssäkerhetskort

En Vastuu Group Pålitlig Partner-rapport "OK" ersätter ovanstående intyg.

Kommunen förbehåller sig rätten att fritt välja maskiner och utrustningar för de olika arbetena.

Maskintimpriserna bör lämnas in senast 26.1.2023 till tekniska avdelningen.