Aktuellt Inbjudan till föreningsträff 6 oktober
30.9.2020
Barn på fotbollsplan i en ring runt tränaren. Bara deras ryggar syns.

Tisdagen den 6 oktober diskuterar idrottsföreningar i Pedersöre hur man kan stärka samarbetet och dra nytta av varandras kompetens.

Inbjudan till föreningsträff 6 oktober

Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga är välkomna att diskutera hur aktörer i Pedersöre kan utöka sitt samarbete och dra nytta av varandras kunskap.

År 2020 kommer att gå till historien som ett annorlunda år. Covid-19 har på många sätt präglat vår vardag och vårt arbete. Föreningslivet har också påverkats och ingen vet i dag vilka utmaningar vi har framför oss. Den av regeringen föreslagna social- och hälsovårdsreformen, med bildandet av landskap, kommer även att ge idrottsföreningarna nya möjligheter, utmaningar och uppgifter.

I Pedersöre har vi ett aktivt föreningsliv och speciellt inom barn och ungdomsidrotten bedrivs mycket gott arbete. Vår åsikt är att vi ännu kan utveckla det redan goda arbetet genom ett mera aktivt samarbete mellan olika aktörer. Vi vill därför inbjuda alla idrottsföreningar i kommunen till en diskussion tisdagen den 6.10 kl 19.00 i kommungårdens gamla sessionssal (andra våningen, ingång från Mjölvägen). Vi diskuterar hur vi tillsammans kan verka och utvecklas genom att ta vara på varandras kunskap och kompetens.

Vi hoppas att alla föreningar kan delta med två personer per förening eller sektion. För serveringens skull ber vi att ni anmäler deltagande på förhand till idrottssekreterare Pontus Backlund senast fredag 2.10.

Välkomna!

Greger Forsblom                                         

Ordförande i IK Falken och ordförande i Pedersöre kommunstyrelse

Pontus Backlund

Idrottssekreterare i Pedersöre