Aktuellt Knuts vattenandelslags dricksvatten ska ännu kokas
12.9.2023
Vattenkran.

Knuts vattenandelslags dricksvatten ska ännu kokas

Knuts vattenandelslag förser Monå i Nykarleby med hushållsvatten. Det har hittills tagits två uppföljningsprover 6.9.2023 och 11.9.2023. I provet taget den 11.9.2023 förekommer fortsättningvis 1 koliform bakterie i dricksvattnet (i provet taget den 4.9.2023 konstaterades 79 st koliforma bakterier och 2 st enterokocker).

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5–10 minuter.

Vattenbolaget fortsätter kloreringen av hushållsvattnet och det förekommer en lukt av klor. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Miljöhälsan Kallan tar ett nytt uppföljningsprov torsdagen 14.9.2023. Information om provsvaret förväntas på fredagen den 15.9.2023.

Mer information fås av:

Annika Porthin, chef för miljöhälsovården, 050 502 2049
Susanne Jankens, hälsoinspektör, 050 302 9079.