Barn & skola Elevhälsa Kontaktuppgifter till skolpsykolog och skolkurator

Kontaktuppgifter till skolpsykolog och skolkuratorerna

Skolpsykolog Charlotta Elenius

Tel: 044 7258 770 Telefontid måndag-fredag kl 8-9
E-post: charlotta.elenius@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Jennie Lassfolk är skolkurator för Sursik skola.

Tel. 044-7557659, måndag-fredag
E-post: jennie.lassfolk@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Rebecca Ekman är skolkurator för Forsby skola, Kållby-Heimbacka skola, Sandsund skola, Sundby skola, Ytteresse skola, Östensö skola och Purmo skola

Tel. 040-7260859
E-post: rebecca.ekman@pedersore.fi 
Nås även på Wilma


Sonja Hanhikoski-Sacklén är skolkurator för Lepplax skola, Bäckby skola, Edsevö skola, Överesse skola och Bennäs skola.

Tel. 040-1953643
E-post: sonja.hanhikoski-sacklen@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Linda Fagerudd är skolkurator för Pedersöre gymnasium och Yrkesakademin (Bennäs enheten).

tisdag - onsdag kl. 8 - 15
fredag kl. 8 - 14

Tel. 044-7557035
E-post: linda.fagerudd@pedersore.fi


Hanni Rättö on Edsevön koulun kuraattori.

Puh. 044 365 3963
Paikalla maanantaisin, tavoittaa puhelimitse ja wilman kautta muinakin päivinä.


Malin Muukkonen, ansvarig kurator och projektarbetare för skolfrånvaroprojekt, läsåret 2021-2022.

Tel. 044-0850296
E-post: malin.muukkonen@pedersore.fi