Barn & skola Elevhälsa Kontaktuppgifter till skolpsykolog och skolkurator

Kontaktuppgifter till skolpsykolog och skolkuratorer

 

Skolpsykologer

Vi är tre skolpsykologer i kommunen och vi hjälps åt att försöka tillgodose behovet av skolpsykologtjänster i kommunen. Nedan finns en lista på hur vi delat på skolorna samt våra kontaktuppgifter

Charlotta Elenius är skolpsykolog för Sursik skola, Överesse skola, Ytteresse skola och Bäckby skola.
Tel. 044 7258 770 Telefontid måndag-fredag kl 8-9
E-post: charlotta.elenius@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Erica Ivars är skolpsykolog för Bennäs skola, Östensö skola, Sundby skola, Forsby skola, Purmo skola, Sandsund skola, Edsevö skola ock Kållby skola
Tel. 040 635 2724
E-post: erica.ivars@pedersore.fi 
Nås även på Wilma


Mia Onyango är skolpsykolog för Pedersöre gymnasium, Yrkesakademin och Lepplax skola
Tel. 040 675 3136 
E-post: mia.onyango@pedersore.fi
Nås även på Wilma

Jobbar onsdag-fredag kl. 8-14.


Skolkuratorer

Jennie Lassfolk är skolkurator för Sursik skola.

Tel. 044 755 7659, måndag-fredag
E-post: jennie.lassfolk@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Rebecca Ekman är skolkurator för Forsby skola, Kållby-Heimbacka skola, Sandsund skola, Sundby skola, Ytteresse skola, Östensö skola och Purmo skola. 

Tel. 040 726 0859
E-post: rebecca.ekman@pedersore.fi 
Nås även på Wilma


Sonja Hanhikoski-Sacklén är skolkurator för Lepplax skola, Bäckby skola, Edsevö skola, Överesse skola och Bennäs skola.

Tel. 040 195 3643
E-post: sonja.hanhikoski-sacklen@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Linda Fagerudd är skolkurator för Pedersöre gymnasium och Yrkesakademin (Bennäs enheten).

tisdag - onsdag kl. 8 - 15
fredag kl. 8 - 14

Tel. 044 755 7035
E-post: linda.fagerudd@pedersore.fi


Niina Tokoi on Edsevön koulun kuraattori.

Puh. 044 365 3963


Paikalla maanantaisin, tavoittaa puhelimitse ja wilman kautta muinakin päivinä.


Malin Muukkonen, ansvarig kurator och projektarbetare för skolfrånvaroprojekt, läsåret 2021-2022.

Tel. 044 085 0296
E-post: malin.muukkonen@pedersore.fi