Daghemmet Sandskutan

Daghemmet Sandskutan

Välkommen till daghemmet Sandskutan!

Lodevägen 4
68600 JAKOBSTAD
Tel. 044 7848614 
E-post: sandskutan@pedersore.fi 

Vår profil      Övrigt  

Kontaktuppgifter och personal  

Tf. daghemsföreståndare Veronica Forsén tel. 044 7848 614 

Lilla My, tel. 044-7557 036
Lärare inom småbarnspedagogik: Daniela Krook
barnskötare: Kirsi Widjeskog, Annette Backlund och Sara Nyberg

Knyttena, tel. 044-0850 550
Lärare inom småbarnspedagogik: Fors Carola
barnskötare: Ellinor Sarin

Mumin, tel. 044-7557 611
Lärare inom småbarnspedagogik: Josefin Hjulfors
barnskötare: Ulrika Björkell-Blomqvist och Ulrika Eriksson.

Köks- och städansvarig,  tel. 044-4910 989
Katarina Grankvist 

Fastighetsskötare