Dressinen daghem

Flygfoto av Dressinen daghem

Välkommen till daghemmet Dressinen!

Vasavägen 40B
68910 Bennäs

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Vår profil     

Kontaktuppgifter och personal  

Daghemsföreståndare Charlotte Sandén-Westerholm, tel. 044-7750220 

Förskolan tel. 044-5557 613
lärare i förskolan: Camilla Viklund och Christina Liljeström
barnskötare: Mikaela Ahlskog
barnskötare: Vanessa Broo

Trollsländan, tel. 044-7557 664 
lärare inom småbarnspedagogik: Emma Eklund
barnskötare: Minna Lillvik
barnskötare: Camilla Aspfors
gruppassistent: Amanda Vähäkangas

Fjärilen, tel. 044 7021 609
lärare inom småbarnspedagogik: Sabina Ede
barnskötare Camilla Salo
barnskötare: Marie Mård
gruppassistent: Malin Kuusisaari

Gräshoppan, tel. 044-5850 874
lärare inom småbarnspedagogik: Camilla Kronholm
lärare inom småbarnspedagogik: Nina Kalliosaari
barnskötare: Carina Enkvist
barnskötare: Camilla Wik

Humlan, tel. 044-5274 062
lärare inom småbarnspedagogik: Sofie Wikblad
barnskötare: Emma Lillsunde
barnskötare: Åsa Nybohm 

Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837
ansvarig barnskötare: Maria Lainio
barnskötare: Malin Bondegård

Bryggan, tel. 044 7557 623 (i samarbete med Östensö förskola)
lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christine Jansson
barnskötare: Gabriella Ljunggren

Eftis-ledare, Lina Ena tel. 044-7557683
gruppassistent: Jessica Lillvik

Köksansvarig, tel. 044-5850 873
Tanja Lindahl

Övriga
städare: Ha Nguyen 

Fastighetsskötare