Bennäs skola

Bennäs skola

Vasavägen 40, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0290
bennas.skola@pedersore.fi

Till Bennäs skola kommer elever från Bennäs, Lövö och Sundby. Detta läsår finns det 81 elever i årskurserna 1–6.
Till undervisningspersonalen hör 7 lärare och 2 skolgångsbiträden. 


Kontaktuppgifter och personal     Historik     Coolkåren    Elevvårdsplan (pdf 719 kB)


Lektionstider i Bennäs skola

Kl. 08.15–09.00.
Kl. 09.15–10.00.
Kl. 10.15–11.00.
Lunch kl. 10.45 åk 4 och åk 6.
Lunch kl. 11.00 åk 1, åk 2, åk 3 och åk 5.
Kl. 11.30–12.15.
Kl. 12.30–13.15.
Kl. 13.30–14.15.

Bennäs skolas händelsekalender

Skolans händelsekalender finns i Wilma.