Coolkåren

Bennäs skola har en elevkårsstyrelse som heter Bennäs "coolkår". Representanter väljs från åk 4-6 och styrelsen har en lärarrepresentant. Styrelsen har protokollförda möten. Demokrati i praktik!
Styrelsen tog initiativ till Loberget runt, miljötema och showdag där alla elever som önskade fick delta. Representanter kan inte väljas för 2 perioder efter varandra.