Bennäs skolas historia

 

Byggnader

Skolan grundades år 1892 som en gemensam skola för byarna Bennäs och Lövö. Den första skolan byggdes ca 500 m österut från den nuvarande skolans plats. Nuvarande skolbyggnad uppfördes år 1930 för årskurserna 3-6, medan Bennäs lägre skola för årskurserna 1-2 byggdes i Lövö samma år. År 1990 tillbyggdes skolan med ett klassrum, gymnastiksal och duschrum. Nu kunde årskurs 1-2 flytta från Lövö och hela skolan arbeta under samma tak. Den äldre delen sanerades år 1995-96 och idag arbetar vi i en trivsam skolbyggnad, tillbyggd och sanerad i gammaldags stil.

Lärare

I 30 år hade skolan bara en lärare, men 1921 fick man en andra lärare och 1932 fick skolan sin tredje lärartjänst. I dag arbetar tre klasslärare, två timlärare varav en speciallärare och tre skolgångsbiträden som extra hjälp vid skolan.

Elever

Vid skolstarten år 1892 var elevantalet 34. År 1905-1906 hade skolan endast 31 elever. År 1935-1936 hade skolan ett rekordhögt elevantal, 119 elever, och de senaste åren har elevantalet varierat kring 60 elever.