Kontaktuppgifter och personal

Lärarummet tel. 06-7850527
Rektor tel. 06-7850526
lepplax.skola@pedersore.fi

Lärare

Åk 1 Siv Häggman
Åk 2 Karolina Rönngård
Åk 3 Hanna Ström-Svenlin
Åk 4 Linda Brännbacka
Åk 5 Alexandra Sten
Åk 6 Ann-Sofie Jansson
Speciallärare: Britt-Mari Knuts
Rektor: Christian Backlund

Övrig personal

Skolgångsbiträden: Catrine Sundström och Gunilla Snellman
Köksa: Tanja Holmborg
Städare: Kerstin Wannäs
Skolfarmor på torsdagar: Gunborg Henriksson

Köket 044-7338 813

Fastighetsskötare 

Kurator

Malin Muukkonen, Tel. 044 085 0296
E-post: malin.muukkonen@ovph.fi

Skolhälsovårdare

Jennie Häggman, jennie.haggman@ovph.fi

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235

Lepplax Hem och skola 

Botvid Lindström (ordförande) tel. 040 752 7534
Jonny Aspfors (viceordf.)
Linda Östman (kassör)
Emma Sundström (sekreterare)
Fanny Fagerström
Tina Nordvik
Linda Sundström
Ann-Sofie Jansson (lärarrepresentant)