Östensö skola, flygbild

Östensö skola

Skolvägen 44, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0299
ostenso.skola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal    Elevvårdsplan (pdf 384 kb)


Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen.

Detta läsår finns det 57 elever i åk 1-6.

Till undervisningspersonalen hör 4 klasslärare, en timlärare, en specialklasslärare och 6 skolgångsbiträden.

Lektionstider i Östensö skola

08.00 - 08.45
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00

Händelsekalender 

Länk till kalendern i Wilma