Barnvänlig kommun Barnets rättigheter i en kommun
Ritade barnfigurer som håller varandra i hand.

Barnets rättigheter i en kommun

I en barnvänlig kommun förverkligas barnets rättigheter i det dagliga livet för alla kommuninvånare under 18 år. I praktiken innebär det till exempel att: 

 • Barn behandlas som jämlika kommuninvånare.
 • Barnen är delaktiga när kommunen planerar, bedömer och utvecklar tjänster.
 • Varje barn har likvärdiga möjligheter att delta.
 • Barn och vuxna får information om barnens rättigheter. Barn och ungdomar uppmuntras att delta i och se sig själva som betydelsefulla medlemmar i lokalsamhället.
 • Kommunen främjar barnens rättigheter i beslutsfattandet, förvaltningen och servicen.
 • Barns och ungas kunskap om sin egen vardag och barnkonsekvensanalyser påverkar kommunens beslutsfattande.
 • Barnets rätt till en tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på Unicefs webbplats.

Ur barnens synvinkel försäkrar en barnvänlig kommun till exempel, att varje barn

 • Har möjligheter att påverka sin egen vardag och saker som berör barnet  
 • Har en trygg vuxen som intresserar sig för barnet
 • Har en kompis att leka med och göra saker tillsammans med
 • Går i en skola som ger barnet möjlighet att lyckas, oberoende av bakgrund
 • Har en hobby som är oberoende av familjens inkomster eller boningsort

Beslutsfattare ska vara uppmärksamma på att det i kommunen finns ett stort antal invånare som på grund av sin ålder inte får rösta i val. Hur säkerställer kommunen att deras åsikter blir hörda och att de har inflytande?

LÄS MER:

Unicef: Barnets rättigheter i ett nötskal. Omfattar fyra korta videon: 

 • Vad betyder barnets rättigheter i kommunen? Videolängd 6 minuter.
 • Barnets perspektiv på delaktighet. Videolängd 1,5 minuter.
 • Barnets bästa och barnkonsekvensbedömning i kommunen. Videolängd 6 min.
 • Icke-diskriminering av och jämlikhet för barnet i kommunen. Videolängd 6 min.

Statsrådets kansli: Bättre beslut genom bedömning av konsekvenserna för barn – Bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering samt barn och unga som informationsproducenter inom välfärdsområdet, PDF, 379 KB