Barnvänlig kommun Pedersöres utvecklingarbete mot en barnvänlig kommun Infoöversikt mål 1, Öka informationen om barnets rättigheter

Infoöversikt mål 1, Öka informationen om barnets rättigheter

Sammanställning av producerat informationsmaterial, interna och externa kanaler.

Kommunens informationstidning Pedersöre Info (upplaga 4 200 ex)

Pedersöre Info nr 1 / 2021:  https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Kommun-och-politik/Pedersore-Info/Pedersore-info-1-2021-PDF-32-MB.pdf

Artiklar:

Barnvänlighet är ett sätt att jobba, s. 4–5

Barnens delaktighet – ungdomsråd och barnparlament s. 6–7

Pedersöre Info nr 2 / 2021: https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Kommun-och-politik/Pedersore-Info/2-2021_Pedersore-info.pdf

Artikeln:

Kvalitetshjul lyfter småbarnspedagogiken, sidorna 12–15

Pedersöre Info nr 1 / 2022: https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Kommun-och-politik/Pedersore-Info/1-2022-Pedersore-info.pdf

Artikeln:

Fem steg mot ett barnvänligare Pedersöre, sidorna 14–15

Pedersöre Info nr 1 / 2023: https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Kommun-och-politik/Pedersore-Info/1_2023_Pedersore-Info-PDF-42-MB.pdf

Artikeln:

Niornas dag tar kommunen närmare niorna, s. 12–13.

 

Kommunens webbplats: www.pedersore.fi

Temasida: Barnvänlig kommun https://www.pedersore.fi/sv/barnvaenlig-kommun-2/

Temasida, barn och unga: Vad betyder delaktighet? https://www.pedersore.fi/sv/kultur-and-fritid/ung/ungdomsarbete/vad-betyder-delaktighet/

Temasida, barn och unga: Berätta vad du tycker: https://www.pedersore.fi/sv/kultur-and-fritid/ung/ungdomsarbete/beraetta-vad-du-tycker/

Temasida, barn och unga: Dina rättigheter: https://www.pedersore.fi/sv/kultur-and-fritid/ung/ungdomsarbete/dina-raettigheter/

 

Nyhetsartiklar:

13.9.2022

https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/pedersoere-lanserar-en-app-foer-barn-och-unga/

7.9.2022

https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/elevkarerna-far-tycka-till-om-laesaret/

14.11.2022

https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/veckan-foer-barnets-raettigheter-barnet-har-raett-till-trygghet/

10.6.2021

https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/video-barnvaenlig-kommun-enligt-unicefs-modell/

5.2.2021

https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/pedersoere-deltar-i-miljonprojekt-barn-och-ungas-delaktighet-i-fokus/

12.11.2020

https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/ungdomsbyran-i-pedersoere-ordnar-barnparlament/

 

Informationstillfälle för allmänheten

Delaktighetsworkshop onsdag 17.11 Purmo skola, matsalen kl. 18.30.

Tema: Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell, chefen för småbarnspedagogik Catarina Herrmans berättar om Pedersöres arbete.

Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell handlar om att göra barns rättigheter kända, både för barn och vuxna. Finland är ett bra land att växa upp i för de flesta barn, men inte för alla barn. Varje barn har rätt till trygghet och skydd. Barnvänlig kommun fokuserar särskilt på utsatta barn och grupper för att öka deras välmående.

Kom med, och lär dig mer om arbetet!

Inbjudan till workshoppen: 10.11.2021 https://www.pedersore.fi/sv/aktuellt/arbeit-ilaag-vaelkommen-till-vara-workshoppar/

 

Intern information

11 maj 2022: Pedersöres verksamhetsplan för en barnvänlig kommun, personalbrev via e-post

10 juni 2021: Kort presentation av Unicefs modell Barnvänlig kommun, video, e-postmeddelande.

Innehåll i e-postmeddelandet: Heippa, hej!

Får jag två minuter av din tid? I bifogade videoklipp finns en kort presentation av Unicefs Barnvänlig kommun-modell. Här i Pedersöre jobbar vi ju enligt modellen sedan hösten 2020, och det innebär att vi har förbundit sig att jobba långsiktigt för barnens bästa. Allas insatser räknas, också din.

UNICEFs modell Barnvänlig kommun på två minuter:

https://www.youtube.com/watch?v=78gCbVlPU9s

https://vimeo.com/555152611

Onko sinulla kaksi minuuttia aikaa? Pedersören kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta-mallissa syksystä 2020 alkaen, tarkoittaen, että kunta on sitoutunut kehittämään pitkäjänteisesti lapsiystävällisyyttään. Unicef on tuottanut Lapsiystävällinen kunta -piirrosvideon, joka esittelee mallin kahdessa minuutissa. Käy tutustumassa, sinäkin voit vaikuttaa kehitykseen.

Lapsiystävällinen kunta kahdessa minuutissa -piirrosvideo Youtubessa ja Vimeossa:
https://www.youtube.com/watch?v=ZA4ft26tsCI
https://vimeo.com/544960667

10 maj 2021: Internt nyhetsbrev: Uppdatering om Pedersöres arbete enligt Unicefs Barnvänlig kommunmodell och digitaliseringsprojektet Öppen kommun

Innehåll i e-postmeddelandet:

Här kommer en uppdatering om Pedersöres pågående arbete enligt Unicefs verksamhetsmodell Barnvänligkommun, och digitaliseringsprojektet Öppen kommun: En strategisk reform av verksamheten med invånaren i centrum

Mest aktuellt just nu är en enkät om barns och ungas möjligheter att påverka och föra en dialog med sin hemkommun. Läs mer i bilagan.

Ha en bra arbetsvecka!

 

Fortbildning för förtroendevalda

17.2.2021:  Aftonskola för kommunfullmäktige kl. 17 (via Zoom)

Information om modellen Barnvänlig kommun och hur arbetet framskrider i Pedersöre. Chefen för småbarnspedagogik och koordinatorn för Pedersöres styrgrupp. Catarina Herrmans informerade.

Nämnden för utbildning och fostran: 04/2022

18.5.2022 17:30, Barnvänlig kommun. Verksamhetsplan för åren 2022-2023

Kommunstyrelsen: 05/2022

28.3.2022 17:00 Barnvänlig kommun - verksamhetsplan för åren 2022 - 2023

 

Podcast

Pedersörepodden, 3.12.2021: Tema Barnvänlig kommun: https://youtu.be/Gs5gSmWzAU0. Chefen för småbarnspedagogik, Catarina Herrmans deltar i studion.

 

 

Instagram och Facebook:

8 augusti 2023: Bara en vecka kvar – på tisdag 15 augusti börjar skolan!

Du vet väl att utbildning är en mänsklig rättighet för barn? Enligt Barnkonventionen (§ 28 och 29) har barn rätt att gå i skola. Den grundläggande utbildningen ska vara gratis och staten ska erbjuda så många barn som möjligt tillfälle att fortsätta sina studier efter grundskolan. I skolan ska barnen få utveckla sina färdigheter. Utbildningen ska utveckla barnets modersmål och ge kunskap om barnets egen kultur och kulturerna i andra länder. I skolan ska lärarna berätta om barnens egna och andra människors rättigheter. I skolan lär sig barnen vad kulturell mångfald, miljöskydd och jämställdhet mellan könen innebär.

Pedersöre är på barnens sida, och nu välkomnar vi alla elever och studerande till ett nytt läsår!

Veckan för barnets rättigheter 2022 (samma på FB och Instagram)

NOVEMBER 20, 2022. 🇫🇮 År 1989 skrevs historia. Världens länder slöt ett avtal om barnens mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter uppstod. Tack vare den är det inte välgörenhet att främja ett gott liv för barnen, utan en plikt för staterna. Så i dag flaggar vi för FN:s Barnkonvention – hissa flaggan du också!
Barnkonventionens dag har varit en utmärkt och etablerad flaggdag i almanackan sedan 2020.

NOVEMBER 16, 2022. Pedersöres barnparlament anno 2022 har avslutats. Det blev många fina diskussioner om trygga och otrygga platser i skolmiljön och på nätet – tack för alla kloka kommentarer! Forts …

NOVEMBER 16, 2022.   I dag ordnar vi här i Pedersöre barnparlamentet, som en del av temaveckan för barnets rättigheter. Elever från olika skolor samlas för att prata om trygghet…. Forts …

NOVEMBER 14, 2022. I dag börjar veckan för barnets rättigheter. Vi i Pedersöre är tillsammans med Unicef #påbarnenssida, för att varje barn ska få en god grund för en bra framtid. Temaveckan uppmärksammas på olika sätt i våra daghem och skolor, och på onsdag ordnar ungdomsbyrån barnparlamentet. Veckan kulminerar i Barnkonventionens dag på söndag.
Vi önskar alla en bra vecka för barnets rättigheter! … Forts

NOVEMBER 11, 2022. Dags för Pedersöres andra barnparlament! Under veckan för barnets rättigheter (14–20.11) samlas elever från olika delar av Pedersöre till kommunens barnparlament. Evenemanget ordnas i kommungården onsdagen den 16 november klockan 9–11. Forts …

Veckan för barnets rättigheter 2021 (samma på FB och Instagram):

NOVEMBER 20, 2021. Barnkonventionen, artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. … fortsättning

NOVEMBER 19, 2021. Barnkonventionen, artikel 6. Alla barn har rätt till ett gott liv. Vuxna ska stödja barnens möjligheter att växa och utvecklas. … fortsättning

NOVEMBER 19, 2021. Våra daghem har varit duktiga på att uppmärksamma veckan för barnets rättigheter. … fortsättning

NOVEMBER 19, 2021. Alla barn och ungdomar är värdefulla just precis som de är, och varenda en av dem har rätt att drömma och har rätt till en bra framtid. Pedersöre står tillsammans med Unicef #PåBarnensSida.
I morgon 20 november firas Barnkonventionens dag i Finland och runt om i världen. Här i Pedersöre flaggar vi redan i dag, fredag, när skolor och daghem är i gång. Vi önskar en glad dag för barnets rättigheter! … fortsättning

NOVEMBER 18, 2021. Barnkonventionen, artikel 3. Barnets bästa ska komma i första hand i alla beslut som berör barn. … fortsättning

NOVEMBER 18, 2021. Också daghemmet Diamanten uppmärksammar veckan för barnets rättigheter på olika sätt. I morgon fredag blir det kaffe, saft och kaka för föräldrar och barn. Då firar man också att Diamanten fyller 10 år.

NOVEMBER 18, 2021. Barnen i daghemmet Tummeliten firar veckan för barnets rättigheter med pyssel och disco. De funderar tillsammans på hur barnen vill bli bemötta och hur man är en bra vän.

NOVEMBER 17, 2021. Barnkonventionen, artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras. … fortsättning

NOVEMBER 17, 2021. Lilla sida i daghemmet Sandskutan, Lilla My, uppmärksammar barnets rättigheter denna vecka. Barnen gör självporträtt med temat ”Jag är värdefull”.

NOVEMBER 16, 2021. Också Purmo förskola och 5-årsgruppen Kotten pratar om barnets rättigheter enligt Barnkonventionen den här veckan. De har pärlat armband i olika färger som en del av temat.

NOVEMBER 16, 2021. Det finns fyra artiklar i Barnkonventionen som är extra viktiga och som FN har utnämnt till konventionens grundprinciper. Om man föreställer sig att barnkonventionen vore ett bord, så utgör dessa fyra artiklar bordets ben. Tar man bort ett av benen, kommer hela bordet att rasa ihop. …fortsättning

NOVEMBER 16, 2021. Kållby daghem och förskola uppmärksammar Barnets rättigheter veckan på olika sätt tillsammans med barnen. De har hjälp av Kanin och Igelkott-material och pärlar armband och rör på sig. I förskolan skriver barnen egna berättelser inspirerade av boken "Jag och alla".

NOVEMBER 15, 2021. Med anledning av veckan för barnets rättigheter vill vi i de kommande inläggen uppmärksamma FN:s barnkonvention, som också är grunden för Unicefs modell för en barnvänlig kommun. … fortsättning

NOVEMBER 15, 2021. I dag börjar veckan för barnets rättigheter. Pedersöre står tillsammans med Unicef #PåBarnensSida, eftersom varje barn har rätt till en bra vardag, ett gott liv och att få växa. Glad vecka för barnets rättigheter! … fortsättning

NOVEMBER 11, 2021. Pedersöre deltar i Veckan för barnets rättigheter som ordnas nästa vecka, 15–21.11.2021. Syftet är att göra barnets rättigheter mer kända bland våra barn och ungdomar. Årets tema är barnets rätt till gott bemötande… fortsättning

JUNI 10, 2021. Vill du veta mer om vad det innebär vara en barnvänlig kommun enligt Unicefs modell? Kolla det korta videoklippet. Pedersöre jobbar enligt modellen sedan hösten 2020 och det innebär att vi har förbundit sig att jobba långsiktigt för barnens bästa.

Veckan för barnets rättigheter 2020

NOVEMBER 20, 2020. Barnen i Purmo förskola och femårsgruppen Kotten har jobbat med barnens rättigheter och bekantat sig med barnkonventionen. Barnen har färglagt figurer med sig själva och tillsammans gjort en värld fylld av barn.

NOVEMBER 20, 2020. Flaggan i topp för barnens rättigheter i dag! Lapsen oikeuksien päivä on ensimmäistä kertaa vakiintunut liputuspäivä. 

NOVEMBER 16, 2020. Den här veckan firar vi veckan för barnets rättigheter! I Pedersöre hörs barnets röst. Tillsammans med Finlands UNICEF utvecklar vi Pedersöre i en allt barnvänligare riktning. Till exempel i morgon ordnas kommunens första barnparlament.
Nästa vecka håller Unicef en kursdag för oss i sin Barnvänlig kommun-modell. … fortsättning

NOVEMBER 12, 2020. Barn påverkar! Pedersöre ungdomsbyrå ordnar kommunens första barnparlament någonsin tisdagen den 17 november, som en del av den nationella veckan för barnets rättigheter… fortsättning