Barnvänlig kommun Barnombudsmannen i Finland

Barnombudsmannen i Finland

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Du kan bekanta dig med verksamheten på barnombudsmannens webbplats.

Känner du till barnets mänskliga rättigheter? (PDF, 838 KB)