Pågående planärenden

Följande handlingar är framlagt till påseende 7.7-7.9.2021:

Förslag till delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark

Följande handlingar är framlagt till påseende 2.6-15.8.2021:

PDB gällande delgeneralplan för Purmo vindkraftspark

Programmet för miljökonsekvensbedömningen som läggs fram till påseende av Södra Österbottens NTM-central finns till påseende på NTM-centralens webbsida.

Följande handlingar är framlagt till påseende 9.6-9.7.2021:

Ändring av Lepplax strandgeneralplan, fastigheterna 599-408-10-50 och 599-408-10-51

Ändring av Lövö delgeneralplan, fastigheten 599-409-36-2

Länkar