Pågående planärenden

 

Följande handlingar är framlagt till påseende 29.6-13.8.2023:

 

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 25, 27 och 28

Förslag (PDF 251 kB)

Beskrivning (PDF 11 MB) 

 

Ändring av Lepplax delgeneralplan, fastigheten 599-408-9-99

Förslag (PDF 105 kB)

Beskrivning (PDF 1,4 MB)

Länkar