Pågående planärenden

 

Följande handlingar är framlagt till påseende 11-25.5.2022:

 

Ändring av Edsevö detaljplan, riksväg 8

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 2 300 KB)

 

Följande handlingar är framlagt till påseende 11.5-11.6.2022:

 

Ändring av stranddetaljplanen för Björkholmen, kvarter  1, 7, 9 och 10

Förslag (PDF 122 kB)

Beskrivning (PDF 1 400 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 627 KB)

Naturinventering (PDF 1 800 kB)

 

Länkar