Pågående planärenden

 

Följande handlingar är framlagt till påseende 28.12.2022-15.1.2023:

 

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 25, 27 och 28

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 4 700 MB)

Ändring av Sandsund detaljplan, kvarter 31 och 46

 Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 300 MB)

Detaljplan för Kållby norra industriområde

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 400 MB)

Ändring av Lepplax delgeneralplan, fastigheten 599-408-9-99

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 799 KB)


Följande handlingar är framlagt till påseende 20.10-21.11.2022:

 

Ändring av stranddetaljplanen för Björkholmen, kvarter  1

Förslag 2 (PDF 137 kB)

Beskrivning (PDF 1 500 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 499 KB)

Naturinventering (PDF 1 800 kB)

 

Länkar