Boende & miljö Planer och kartor Pågående planärenden Ändring av Lepplax strandgeneralplan, fastigheten 599-408-10-50

Ändring av Lepplax strandgeneralplan, fastigheterna 599-408-10-50 och 599-408-10-51

Förslag (PDF 137 kB)

Beskrivning (PDF 917 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 674 kB)