Boende & miljö Planer och kartor Pågående planärenden Ändring av Lövö delgeneralplan, fastigheten 599-409-36-2