Kartor i DWG-format

Baskartor för detaljplanerade områden i skala 1:2000 för t.ex. situationsplaner:

Bennäs (DWG 5 Mb)
Edsevö (DWG 1 Mb)
Esse (DWG 4 Mb)
Forsby (DWG 400 Kb)
Kållby (DWG 5 Mb)
Lepplax (DWG 86 Kb)
Lövö (DWG 2 Mb)
Purmo (DWG 1 Mb)
Sandsund (DWG 6 Mb)
Ytteresse (DWG 3 Mb)
Östensö (DWG 1 Mb) 

Kartor kan också fås i annat digitalt format eller på papper av Tage Back, tel. 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi