Purmo Vindkraftspark

ABO Wind Oy planerar en vindkraftspark vid namn Purmo Vindkraftpark på ett  5 100 ha stort område väster om Sisbacka och Lillby nära gränsen till Nykarleby.

Inom projektområdet planerar man bygga ca 43 vindkraftverk. Kraftverkens nominella effekt är 10 MW. Kraftverkens totalhöjd är 300 meter. Rotordiametern planeras vara 200 m. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. Preliminärt planeras parken anslutas till den planerade elstationen i Sandås, Nykarleby ca 20 km väster om projektområdet.

Karta (PDF, 5,6 MB)

Purmo vindkraftpark

På kartan syns planläggningsområdet för Purmo vindkraftspark.