Purmo Vindkraftspark

ABO Wind Oy planerar en vindkraftspark vid namn Purmo Vindkraftpark på ett  5 100 ha stort område väster om Sisbacka och Lillby nära gränsen till Nykarleby.

Inom projektområdet planerar man bygga ca 44 vindkraftverk. Kraftverkens nominella effekt är 6 MW. Kraftverkens totalhöjd är 300 meter. Rotordiametern planeras vara 200 m. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. Preliminärt planeras parken anslutas till Jussila elstation som ligger i Nykarleby ca 20 km väster om projektområdet.

Karta (PDF, 5,6 MB)

Purmo vindkraftpark

På kartan syns planläggningsområdet för Purmo vindkraftspark.