Boende & miljö Bygglov Anvisningar för byggare

Anvisningar för byggare

Bilagor till ansökan om bygglov

 1. Ansökningsblankett - 2 st
 2. Ritningar (försedda med ryggar) - 3 serier
 3. Situationsplaner - 3 st
 4. Äganderättshandlingar till tomten - 1 st (kopia av köpebrev, lagfartsbevis, gåvobrev, arrendekontrakt eller preliminärt köpebrev)
 5. Omgivningskarta - 1 st (kan fås från inspektionskansliet)
 6. Blanketter för arbetsledare:
  a. ansvarig arbetsledare, byggnadstekniska arbeten - 1 st
  b. arbetsledare, ventilationstekninska arbeten - 1 st
  c. arbetsledare för fastighetens vatten och avlopp - 1 st
 7. Bevis över delgivning till rågrannar i de fall då sökanden och inte kommunen ombesörjer detta.
 8. Bedömning av projekterarnas behörighet (för egnahemshus och större byggnader) - 1 st
 9. RH1 - blankett - 1 st
  RH2 - blankett vid byggnader med flera bostäder eller om ändringar görs i bostaden - 1 st
 10. Energiutredning inklusive energicertifikat - 1 st
 11. Ansökan om anslutning till Vattentjänstverk - 1 st

Meddela det lokala vattenverket och elverket i god tid före eventuell ny anslutning.

Om du bygger utanför detaljplanerat område och ifall du installerar wc i byggnaden

 1. Ansökningsblanketter till miljövårdsbyrån - 2 st
 2. Situationsplaner - 2 st (på situationsplanerna enligt punkt 3 ska avloppsbrunnarnas samt
  infiltrerings/markbäddens placering framgå)
 3. Skärningsritning (längdskärning) av avloppsbrunnar och markbädd - 2 st
  Tomten ska avvägas och plushöjder anges i skärningen så att det framgår att systemet fungerar

Ifall du planerar något annat system än markbädd ska du lämna in uppgifter om detta. Även här ska tomten avvägas och plushöjder anges även i skärningsritningarna.