Boende & miljö Bygglov Lupapiste – hantera tillståndåndsärenden elektroniskt

Lupapiste – hantera tillståndsärenden elektroniskt

Pedersöres byggnadstillsynsbyrå tar i bruk Lupapiste från 1.2.2022. Lupapiste är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för kommuninvånarna att sköta sina tillståndsärenden elektroniskt.

I Lupapiste kan man ansöka om tillstånd i olika byggnadsärenden, som bygglov, undantagslov, avgörande av planeringsbehov och åtgärdstillstånd samt sköta anmälningsärenden elektroniskt, i stället för att lämna in handlingarna i pappersformat. Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system.

Lupapiste samlar byggare, kommunala myndigheter, planerare och övriga parter under ett och samma tak, samt håller alla informerade om projektets gång. 

Mer information om tjänsten finns på Lupapistes webbsida.

LUPAPISTE - logga in

Hur ska du göra?

  1. Registrera dig som användare till Lupapiste med bankkoder eller mobilcertifikat. Registrera dig här. Därefter kan du logga in till tjänsten med e-post adress och lösenord.
  2. Skapa en ansökan/projekt eller förfrågan
  3. Kalla in olika behövliga parter (huvudplanerare m.fl.)
  4. Spara uppgifter och dokument gällande projektet
  5. Be om råd vid behov via ”Diskussion” -fönstret
  6. Lämna in ansökan från mellanbladet ”Inlämning av ansökan”.