Kommunalval 2021 Röstning på valdagen

Röstning på valdagen

Valdagens 13.6.2021 röstningsställen i Pedersöre (Röstningsområde, röstningsställe, adress):

001 Lepplax, Lepplax skola, Lepplaxvägen 99, 68530 Lepplax.

002 Kållby, Kållby daghem/förskola, Katternövägen 43, 68800 Kållby.

003 Edsevö, Edsevö skola, Holmvägen 7, 68870 Edsevö.

004 Forsby, Forsby skola, Forsbyvägen 386, 68920 Forsby.

005 Sundby, Sundby skola, Sundbyvägen 284, 68690 Sundby.

006 Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs.

007 Kyrkoby, Sandsund skola, Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad.

008 Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214, 68810 Ytteresse.

009 Överesse, Överesse skola, Essevägen 160, 68820 Esse.

010 Lappfors, Skidstugan, Terjärvvägen 110 68840 Lappfors.

011 Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320,68930 Purmo.

012 Lillby, Purmo skola, Lillbyvägen 205, 68940 Lillby.

013 Överpurmo, Lostugan, Överpurmovägen 606, 68970 Överpurmo.