Föreningsbidrag

Inom kommunen verksamma registrerade föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 

Verksamhetsbidrag beviljas även till sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen. Föreningar som kommunen har beviljat befrielse från fastighetsskatt beviljas inte verksamhetsbidrag.

Alla föreningar som beviljas bidrag förutsätts bedriva en utåtriktad verksamhet i kommunen som skapar möjligheter till olika aktiviteter och upplevelser för invånare i olika åldrar. 

I samband med anhållan om verksamhetsbidrag bör föreningens målsättningar för det kommande året framgå. Föreningens verksamhetsplan med budgetförslag ska bifogas till ansökan (separat bilaga). Om föreningen söker stöd årligen fungerar bokslutet (verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för föregående år samt budget och mål för kommande period) både som redovisning för erhållet stöd och som bilaga till ansökan om nytt verksamhetsbidrag.

Föreningar kan inte beviljas två verksamhetsbidrag. 

Föreningar som inte redovisat tidigare erhållna bidrag, inlämnat ofullständiga ansökningshandlingar eller inte lämnat in handlingarna inom utsatt tid, tas inte i beaktande. 

Kultur- och fritidsnämnden har alltid en möjlighet att bevilja eller avslå en ansökan trots att den avviker från fastslagna kriterier om nämnden anser att det är mycket välmotiverat. Bidragssumman fastställs årligen.

Under året firar kommunen 675 år. En del av årets bidragssumma reserveras till firandet av året. Föreningar som vill vara med och ordna evenemang eller verksamhet som stöder jubileumsåret kan erhålla ett extra bidrag för ändamålet. Föreningar som vill ordna evenemang som anknyter till 675-årsjubiléet bör göra en ansökan om projektbidrag och särskilt nämna kopplingen till jubileumsåret i sin projektplan. 

Ansökan 2023 görs via ett digitalt formulär. Var uppmärksam på alla uppgifter som efterfrågas samt de bilagor som bör ingå i ansökan.

Ansökningstiden är 1- 28.2 2023. 

Notera att inga ansökningar sänds in per epost eller per post. Föreningar som lämnat in ansökan innan 1.2 bör göra ansökan på nytt via det digitala formuläret för att säkerställa att alla uppgifter och bilagor som efterfrågas har lämnats in. Välj rätt bidragsform för din förening.

Vid frågor om ansökningsprocessen kontakta respektive tjänsteman.

Information om särskilda kriterier för olika bidragsformer hittas via länkarna nedan.  

Ansökan