Föreningsbidrag

Kommunens bidrag utannonseras i ÖT och PS. Ansökningar 2022 inlämnas senast onsdag 23.2.2022.

Inom kommunen verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden.

Notera att en förening enbart beviljas ett (1) verksamhetsbidrag från Pedersöre kommun. Välj ansökningsblankett enligt föreningens huvudsakliga verksamhet. Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett. 

Ungdomsarbete

Föreningar, i första hand ungdomsföreningar, som bedriver verksamhet för barn och unga kan söka:

För frågor kontakta ungdomssekreterare mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi eller 0505345953

Kulturarbete

Kulturföreningar samt arbetsgrupper kan söka: 

För frågor kontakta kulturchef ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284 

Idrottsarbete 

Idrottsföreningar registrerade i Pedersöre kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Ansökningsblankett (PDF, 53 KB) samt obligatorisk specifikationsblankett (PDF, 11 KB) och instruktioner (PDF, 93 KB).

För frågor kontakta idrottssekreterare pontus.backlund@pedersore.fi eller 0447168713

Övriga föreningar verksamma i Pedersöre:

Föreningar som föregående år riktat sin ansökan till kommunstyrelsen riktar från och med 2022 sin ansökan till kultur- och fritidsnämnden. 

Verksamhetsbidrag beviljas även till sammanslutningar som upprätthåller övriga föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen. 

Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag för övriga föreningar.

Notera att bidrag som erhållits av kommunstyrelsen 2021 ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsberättelse eller bokslut för den aktuella perioden godkänns som redovisning. I samband med anhållan om verksamhetsbidrag bör verksamhetens målsättningar klart framgå. Föreningens verksamhetsplan med budgetförslag kan bifogas till ansökan som separat bilaga om blanketten inte fungerar för ändamålet.

Tilläggsuppgifter kulturchef ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284.

Föreningar som söker statliga renoveringspengar från Hembygdsförbundet kan ansöka om renoveringsbidrag av kultur- och fritidsnämnden. Ansökningsblankett för renoveringsbidrag (PDF, 12 KB).
Mera information om Hembygdsförbundets renoveringsbidrag

Coronastöd

I samband med bidragsansökan kan föreningar, vars verksamhet i betydande grad har påverkats negativt under coronapandemin, söka om ett coronabidrag. Stödet riktas i första hand till ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar. Föreningar som önskar anhålla om extra stöd bör göra en fritt formulerad anhållan där det framgår hur stödet ska användas. Ansvarig tjänsteman begär vid behov tilläggsutredningar av föreningen. 

Ansökan om bidrag ska inlämnas till kommunen senast onsdagen den 23 februari 2022. Ansökan med bilagor riktas till Pedersöre kommun, PB 1, 68911 PEDERSÖRE eller registraturen@pedersore.fi. 

Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett (idrotts-, kultur- och ungdomsarbete). 

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2021 inlämna ekonomisk redovisning.