DuVi 140218 3 0287 FOeRELAeSNINGAR EVENEMANG

Kultur i skola och dagis

Vi strävar efter att ge barn och unga chans att bekanta sig med olika former av kultur. Samarbetet med skola och dagis är viktigt för att alla barn ska ha lika möjligheter att ta del av kultur. Arbetet grundar sig på en kulturläroplan.

Tidsresor för skolelever

Kulturhuset Ax ordnar i samarbete med BARK-Barnkulturnätverket i Österbotten och våra museiföreningar två tidsresor, en för åk 6 vid Fornstugan i Esse och en för åk 8 vid Kulturgården på Lassfolk i Lillby

Tidsresornas mål är att levandegöra vår historia för våra studerande. En tidsresa är en dramalek där man förflyttar sig till en förgången tid. 

 

Dockteater att låna

Kulturhuset Ax har en dockteater med flera uppsättningar av dockor som dagis och förskola får låna för sin verksamhet. Dockteatern är gjord av konstnären Ann-Sofie Eriksson.

 
Hobbyverksamhet/workshops

Under året ordnas även klubbverksamhet med olika teman. Klubbverksamheten arrangeras av kulturbyrån och ungdomsbyrån med stöd av regionförvaltningsverket. Klubbarna följer skolåret och riktar sig till elever i åk 1-9. Kontakta ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist eller kulturchef Ulrika Stenmark för mera information. Ge önskemål, vi samarbetar gärna.

Medborgarinstitutet bedriver en omfattande kursverksamhet med målgruppen barn och unga. Mera information om MI:s kursprogram och UNG@MI.

Info om aktiviteter under skollov.