En ensam skidåkare skidar på spåret till Stortallen. Motsolsbild.

Elljusspår

Pedersöre skidcentrum, Lappfors

6 km belysta spår. Kontaktperson: Sixten Häggman IK Falken, tel. 0405835096. Facebook/Skidspåret i Lappfors.

Vädret just nu vid skidcentrum.

Bennäs (Lobergslänken),
kontaktperson Torbjörn Södergård. Elljusspårets längd är ca 1,5 km . Terrängen är varierande med en hel del backar. Lättast hittar man till spåret genom att köra genom Bennäs centrum ut mot riksåttan. Spåret hittas då på höger sida ca 200 m efter järnvägsövergången. Parkeringsplatser finns. Belysningen tänds av kvällens första besökare och släcks kl. 22.00. Spåret körs upp vid behov.

Bergö, kontaktperson IF PP/Lars Hagnäs, tändbart kl. 17-21,
slocknar automatiskt kl. 21

Edsevö, kontaktperson IF PP/Lars Hagnäs.

Forsby, kontaktperson Sören Jansson.

Kållby, kontaktperson Karl-Erik Nylund.

Lillby och Sisbacka, kontaktpersoner Gösta Löfbacka, Henrik Nylund, Anders Lillqvist, Bjarne Finnberg.

Ytteresse, kontaktperson Peter Häggman. Elljusspårets längd är 2 km. Banan jämnas för skating och förses med ett spår för diagonalskidåkning. Spåret är rätt krävande, men möjlighet finns att skida runt de större backarna. Skolans parkering kan användas när den inte behövs för skolans personal. 

Överesse kontaktperson Jarl Finell.

Åvist kontaktperson Kristine Grön.

Idrottsbyråns kontaktperson
 är idrottssekreterare Pontus Backlund, telefon 044-7168 713.

 

Motionsspår i kommunen

Bäckbyspåret

Det så kallade Bäckbyspåret som startar från Överesse skola är öppet. Förutom från Överesse finns möjlighet till anslutning från Värnum och flera ställen i Bäckby, främst vid Lassila. Sträckan Överesse-Fjölkoträsket är tur-retur ca 20 km. Bäckbyspåret ansluter till Kronobyspåret vid Fjölkoträsket, så att om man vill göra en längre tur från Överesse till Påras i Kronoby blir det ca 43 km tur-retur. Vid Fjölkoträsket och längs spåret mot Kronoby finns flera lavor och rastplatser för korvgrillning. Se uppdateringar om Bäckbyspåret på Facebook.

Brännbacka-stortallen, Ytteresse

Skidspåren i Ytteresse kommer också denna vinter att hållas i skidbart skick när snöläget det medger.

Brännbackaspårets start och parkering vid Smeds M VVS Ab:s tomt vid Brännbackavägen. På kvällar och veckoslut får även Forslight Ab:s parkering användas. Spårets längd tur-retur (Brännbackavägen–stortallen) är 11,2 km. Spåret till stortallen har en Facebookgrupp. Kontaktperson Peter Häggman  040-8255076.

Åvallen - Fagerbacka - Manners

Skidspåret från Åvallen till Manners är öppet vintertid när väderförhållandena tillåter. Längs spåret hittar du kartor som hjälper dig hitta runt. Bilen kan du lämna vid Åvallens sportplan. En kortare länk runt Brännbacka mäter 3 kilometer, rutten till Fagerbacka och tillbaka mäter 11 kilometer och till Manners blir det 18 kilometer. Man kan också ta bilen till Fagerbacka. Fagerbacka skidspår finns på Facebook. 

Östensö - Edsevö - Härö

Skidspåret går från Östensö skola över Purmo ån och Esse ån till Edsevö, därifrån vidare genom Härö, över Purmo å och tillbaka mot Östensö. Skidspåret är ca 9 km långt med några små backar och stigningar. Man kan parkera bilen endera vid Östensö skola eller vid Edsevö skola. 

Bergö

Öppet vintertid när väderförhållandena tillåter. Längd 5 km. Bergö backen och skidspåret finns på Facebook. 

Stampo motionsspår

Anslutning till spåret vid bortre änden av Sisbacka elljusspår, en skylt visar var Stampospåret börjar. Spårets längd är ca 3,3 km + elljusspårets längd (ca 1,5 km). 

Sandsund

Sandsundspåret vid Lodeträsket är 1.6 km. Man kan starta från slutet av Träsklidvägen eller Liljelundsvägen. Från Lodeträsket kan  man fortsätta genom skogen till spåret vid Pumppis åkrarna. Det spåret är ca 4.3 km. Man startar enklast från Pumppisbacken. Från Pumppisspåret kan man fortsätta till Storsandsund lavo vid Sandsundfjärden, därifrån kan man fortsätta mot Östensö eller till Pie-Hi:s skidspår. Pumppis åkrarna-Östensö ca 6 km+Östensöspåret 10 km. Pumppisåkrarna-Pie- Hi ca 6 km. Kontaktperson: Andreas Lindh.

Sandsund motionsspår