Ett barn går mellan två vuxna. De håller varandra i handen.

Stöd och hjälp

Som barn och ung i Pedersöre kan du få hjälp och stöd på olika sätt. I kommunen jobbar flera personer som kan ge dig hjälp. På nätet finns också mycket information som kan hjälpa dig. På den här sidan berättar vi på hur du hittar hjälp och stöd. 

FÖR BARN

Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att stöda dig som går i skolan och som känner att du behöver någon att tala med om det som är svårt i skolan eller om saker som händer hemma och på fritiden.

Läs mer: Skolkurator

Skolpsykolog

Skolpsykologen utreder olika typer av inlärningssvårigheter och annat som påverkar ditt mående och din skolgång. Skolpsykologen kan hjälpa dig med funderingar kring din psykiska hälsa.

Läs mer: Skolpsykolog

Kontaktuppgifter till skolpsykologerna och skolkuratorerna

Här hittar du namn och telefonnummer, e-postadress och mottagningstider: Kontaktuppgifter till skolpsykologerna och skolkuratorerna i Pedersöre.

Barn- och ungdomstelefonen

Känner du dig ensam, mår du dåligt eller funderar du på något? Då kan du ringa Mannerheims barnskyddsförbunds barn- och ungdomstelefon på numret 0800 96 116 måndagar och tisdagar kl. 14-17 samt onsdagar och torsdagar kl. 14-20.

Det kostar inget att ringa och du behöver inte säga vem du är. Du kan tala om de saker som intresserar eller tynger dig. Det syns inte i din telefonräkning att du har ringt och samtal bandas aldrig in.

Läs mer: Barn- och ungdomstelefonen

Barn- och ungdomstelefonens nätbrevstjänst

Du kan också skriva till barn- och ungdomstelefonens nätbrevstjänst, dygnet runt. Du kan skriva gratis, anonymt och konfidentiellt om precis vad du vill. Läs mer: Barn- och ungdomstelefonens nätbrevstjänst.

Fem ungdomar står i ett sädesfält och håller om varandras axlar.

FÖR UNGDOMAR

Skolkuratorn

Skolkuratorns uppgift är att stöda dig som går i skolan och som känner att du behöver någon att tala med om det som är svårt i skolan eller om saker som händer hemma och på fritiden.

Läs mer: Skolkurator

Skolpsykolog

Skolpsykologen utreder olika typer av inlärningssvårigheter och annat som påverkar ditt mående och din skolgång. Skolpsykologen kan hjälpa dig med tankar om din psykiska hälsa.

Läs mer: Skolpsykolog

Kontaktuppgifter till skolpsykologerna och skolkuratorerna

Här hittar du namn och telefonnummer, e-postadress och mottagningstider: Kontaktuppgifter till skolpsykologerna och skolkuratorerna i Pedersöre.

Barn- och ungdomstelefonen

Känner du dig ensam, mår du dåligt eller funderar du på något? Då kan du ringa Mannerheims barnskyddsförbunds barn- och ungdomstelefon på numret 0800 96 116 måndag till onsdag kl. 14-17 och torsdagar kl. 17-20.  

Det kostar inget att ringa och du behöver inte säga vem du är. Du kan tala om de saker som intresserar eller tynger dig. Det syns inte i din telefonräkning att du har ringt och samtal bandas aldrig in.

Läs mer: Barn- och ungdomstelefonen

Barn- och ungdomstelefonens nätbrevstjänst

Du kan skriva till barn- och ungdomstelefonens nätbrevstjänst, dygnet runt. Du kan skriva gratis, anonymt och konfidentiellt om precis vad du vill.

Läs mer: Barn- och ungdomstelefonens nätbrevstjänst.

Decibel.fi

En österbottniska ungdomswebbportal med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

Läs mer: Decibel.fi

Uppsökande ungdomsarbete

Ger gratis stöd och hjälp ifall det är något i livet som behöver redas ut. För dig som är 15–28 år, finns vid After Eight i Jakobstad. 

Läs mer: Uppsökande ungdomsarbete.

FRIDA – Fri från våld

Stöd och hjälp om du utsätts för närståendevåld eller sexuella övergrepp. 

Läs mer: FRIDA - Fri från våld.

Ungdomsstationen Fiilis

Ungdomsstationen ger samtalsstöd och rådgivning för ungdomar mellan 12 och 29 år. Finns vid After Eight i Jakobstad. Besök hos Fiilis är konfidentiellt, frivilligt och gratis.

Läs mer om Fiilis: Ungdomsstationer, Österbottens välfärdsområde.

Psykporten för unga

Information om psykisk hälsa.

Läs mer: Psykporten för unga.

Ärligt talat

En gratis stödchatt för dig som är finlandssvensk och 13–29 år.

Läs mer: Ärligt talat.

Pojkarnas telefon

Pojkarnas telefon är en hjälpande telefon- och webbtjänst för pojkar och unga män. Telefonjouren betjänar på svenska tisdagar 15.30–18 och torsdagar 13–15.30 på numret 0800 94884.

Läs mer: Pojkarnas telefon.

Chatt- och telefonkalendern

Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung och ung vuxen. Stöd och hjälp i olika livssituationer eller kriser.

Läs mer: Chatt- och telefonkalendern

Hjälpkanalen normaali.fi

Webbsida med videor som erbjuder kamratstöd och information om bland annat utmaningar med psykisk hälsa, parrelationer, utseende, hälsa, vardagsork, barnrelaterade bekymmer och andra dilemman i livet. 

Läs mer: Hjälpkanalen Normaali

Akut nödsituation

Om du snabbt behöver hjälp av till exempel brandkår, ambulans, polis eller sjöräddningen, ring 112.

 

EKONOMISKT STÖD

Studiestöd

Pedersöre betalar ett stipendium på 125 € per termin till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Stipendiet beviljas studerande som är mantalsskrivna i Pedersöre.  

Läs mer: Studiestöd.