Sök Kontakt
Förstora

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

respons@pedersore.fi

registraturen@pedersore.fi

 

Malin Henricson, informatör

(06) 785 0109 / 050 574 8799

malin.henricson@pedersore.fi

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Yvonne Liljedahl-Lund, teknisk direktör

(06) 785 0320 / 050 554 5725

yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör

(06) 785 0250 / 050 514 7230

rolf.sundqvist@pedersore.fi

 

Catarina Herrmans, chef inom småbarnspedagogik

(06) 785 0201 / 044 585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

 

Yvonne Löfledare för småbarnspedagogik

044-7557 660

 

Yvonne Borgmästars, ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

044-755 7675

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Ulrika Stenmark, kultur- och välfärdschef
(06) 785 0284 / 050 516 6169
ulrika.stenmark@pedersore.fi

Kulturhuset Ax
(06) 785 0280
Mjölvägen 1
68910 Bennäs

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Kennet Nyman, ekonomi- och utvecklingsdirektör 

(06) 785 0113 / 050 505 6113

kennet.nyman@pedersore.fi

 

Maria Berglund, landsbygdschef

044 7557 157

maria.berglund@pedersore.fi

 

Hanna Björk, chef för avbytarservicen

(06) 785 0160, 044 556 7702

hanna.bjork@pedersore.fi

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Stefan Svenfors, kommundirektör

(06) 785 0101 / 050 512 0420

stefan.svenfors@pedersore.fi

 

Carina Wärn, förvaltningschef

(06) 785 0103 / 044 0422 103

carina.warn@pedersore.fi

 

Kontaktuppgifter


Marjatta Palmroth, sekreterare för miljöhälsovården

050 324 5485

marjatta.palmroth@pedersore.fi 

 

Annika Porthin, chef för miljöhälsovården

050 502 2049

annika.porthin@pedersore.fi

 

Veterinärjour

0600 399 700

 

Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

Concordia

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia bildades år 1999 och ägs av de fem kommunerna i Jakobstadsregionen.

Grunden för bolagets verksamhet är att främja näringarna och den regionala utvecklingen i Jakobstadsregionen. Concordia verkar som länk mellan kommunerna och näringslivet i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Concordias företagsrådgivare har specialiserat sig på att sparra startande och existerande företag. Ta kontakt med Concordia om du funderar på att starta eget eller om du vill utveckla ditt företags produkter och tjänster!