Näringsliv Landsbygdsförvaltningen
Ett sädesfält med byggnader i bakgrunden.

Landsbygdsförvaltningen

OBS. Denna sida är under uppbyggnad.

Pedersöre är värdkommun för Pedersörenejdens landsbygdsförvaltning. Samarbetsområdet består av kommunerna Pedersöre, Kronoby och Larsmo samt städerna Nykarleby och Jakobstad. Dessutom erbjuder vi jordbrukare i Karleby svenskspråkiga tjänster inom landsbygdsförvaltningen.

Inom området finns cirka 800 jordbruk och den odlade åkerarealen är drygt 41 tusen hektar. Speciellt för samarbetsområdet är Nykarleby som producerar mest svinkött i Finland. Även mjölkproduktionen är framstående, Pedersöre kommun och Kronoby kommun ligger i topp 10 när det gäller mjölkproduktion i Finland.

Till landsbygdsförvaltningens uppgifter hör:

 • att handlägga EU- och nationella lantbruksstöd, ge råd om stödformer samt utbildning för jordbrukare
 • att administrera Livsmedelsverkets djurhållarregister
 • att granska och värdera hjortdjur- och rovdjursskador samt skador förorsakade av fridlysta djur
 • uppgifter i anslutning av bekämpning av flyghavre

Pedersöre, Larsmo, Jakobstad

 • Landsbygdssekreterare Jonny Kronqvist, tel. 044 7557 159, jonny.kronqvist@pedersore.fi
 • Landsbygdschef Maria Berglund, tel. 044 7557 157, maria.berglund@pedersore.fi
 • Adress: Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs

Nykarleby

 • Landsbygdssekreterare Benny Gunell, tel. 044 7557 687, benny.gunell@pedersore.fi
 • Stödhandläggare Gun-Helen Andtfolk, tel. 044 7557 169, gun-helen.andtfolk@pedersore.fi
 • Adress: Jungarvägen 32, 66850 Jeppo

Kronoby

 • Landsbygdssekreterare Sanna Särs, tel. 044 7557 686, sanna.sars@pedersore.fi
 • Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

Landsbygdskanslietes gemensamma e-post adress där mottagare är alla på landsbygdskansliet är: landsbygdskansliet(at)pedersore.fi.