Om Pedersöre Jobba hos oss Korttidsjobb för unga

Korttidsjobb för unga

Pedersöre kommun har i många år förmedlat sommararbeten för ungdomar (så kallat korttidsjobb). Tjänsten kan utnyttjas av t.ex. företag, föreningar, jordbrukare, pälsfarmare och privatpersoner. Arbetsuppgifterna kan vara utomhusarbete, målning, trädgårdsarbete, städning, försäljning, barnskötsel och liknande.

Ungdomar kan söka korttidsjobb genom att fylla i en ansökningsblankett. Korttidsjobb kan beviljas från det år man fyller 14 år till det år man fyller 21. 

Om du är intresserad av att anställa en ung person på korttidsjobb, kontakta alltid först sysselsättningskoordinator Nina Perälä Nyman, tfn. 044 709 5741.

Kommunen stöder de arbetsgivare som anställer ungdomar bosatta i Pedersöre i korttidsjobb genom att sköta allt pappersarbete kring själva anställningen, det vill säga löneutbetalning och redovisningar, samt genom att betala försäkringar och socialavgifter. 

Arbetsgivaren får sedan en faktura på lönekostnaden och semesterersättningen som är 9 procent. Kommunen fastställer timlönen för korttidsjobben varje år. Normalt är korttidsjobben alltid sommarjobb. Vi beviljar endast i undantagsfall korttidsjobb under skolåret.

Timrapport för korttidsjobb