Om Pedersöre Ta kontakt Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik

Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik

Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik organiserar småbarnspedagogiken och skolorna i kommunen.

Chef för avdelningen är utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. 

Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik, personalens kontaktuppgifter