Ajankohtaista Lisää joustavuutta rakentamiseen Ala-Ähtävällä
19.3.2019

Lisää joustavuutta rakentamiseen Ala-Ähtävällä

Kunnanhallitus on päättänyt antaa maanomistajille mahdollisuudet hakea poikkeuslupaa rakentamiseen Ala-Ähtävällä, kylän osayleiskaavojen yhdistämistä ja tarkistamista odotettaessa.

Kyseessä on periaatepäätös, joka koskee tiivistettäväksi alueeksi määriteltyä aluetta, kylän keskeisissä osissa. 

Poikkeuslupakäsittelyn käynnistäminen edellyttää, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Tontti sijaitsee 3 kilometrin säteellä alueen kouluista (Ytteresse skola ja Överesse skola), ja turvallisen koulumatkan järjestäminen onnistuu.
  • Tontti sijaitsee Pedersöre Vattenin toiminta-alueella.
  • Tontti ei sijaitse asemakaava-alueella.
  • Tontti sijaitsee rakennetun alueen välittömässä yhteydessä.
  • Tontti sijaitsee sähköliittymän välittämässä yhteydessä.
  • Turvallisten liikenneyhteyksien järjestäminen onnistuu.
  • Tontti on suuruudeltaan vähintään 2 000 neliömetriä.

Lisäksi on olemassa rajoittavia tekijöitä, kuten navettojen ja voimajohtojen suojavyöhykkeet, luontoarvot, avoimet peltomaisemat, kulttuurihistorialliset arvot, melu, pohjavesialueet, virkistystarpeet ja muut rajoittavat tekijät.

Ranta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tai tonttien yhtenäisen rantaviivan pituuden on oltava vähintään 40 metriä.

Lisätietoja: kaavoittaja Anna-Karin Pensar, puh. 06–7850 324.