Luottamuselimet

kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen

Kokousajat

Kunnanvaltuusto kokoontuu tarvittaessa, yleensä maanantaina klo 19.00 valtuuston istuntosalissa. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kunnanvaltuuston kokouksesta ilmoitetaan Österbottens Tidningissä ja Pietarsaaren Sanomissa kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Alustava kokousaikataulu keväällä 2024: 19.2, 22.4, 10.6

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä joka kolmas maanantai klo 16.30, tarvittaessa myös muina aikoina. Kunnanhallituksen alustava kokousaikataulu keväällä 2024: 15.1, 12.2, 4.3, 25.3, 15.4, 6.5, 27.5, 17.6, 24.6 

Kaavoitusjaoston alustava kokousaikataulu kevätkaudella 2024:

Lupalautakunta kokoontuu yleensä kuukauden toisena tiistaina klo 18.00. 

Tekninen lautakunta kokoontuu yleensä kuukauden kolmantena tiistaina klo 18.30.

Opetus- ja kasvatuslautakunta ja sen jaostot, kunnanhallituksen kaavoitusjaosto, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, maaseutulautakunta, ympäristöterveyslautakunta ja tarkastuslautakunta kokoontuvat tarvittaessa. 

Heinäkuussa ei pidetä kokouksia.

  

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkistuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla. Esityslista on luettavissa kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan julkaisuun saakka. Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla noin vuoden ajan.  

Kunnan pöytäkirjakieli on ruotsi, ainoastaan kunnanvaltuuston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirjat julkaistaan myös suomenkielisinä.  

Pöytäkirjat ja esityslistat 

Esityslistojen ja pöytäkirjojen osalta noudatetaan Kuntaliiton suosituksia henkilötietojen julkaisemisesta tietoverkossa. Pöytäkirjoissa mainitaan joskus liitteitä, joita ei julkaista Internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettävia tietoja tai tietoja, jotka voivat vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Pöytäkirjat kokonaisuudessaan, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, kulloinkin kyseessä olevassa toimistossa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä AX-Kulttuuritalolla. 

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kyseessä olevan viranhaltijan työhuoneessa 

 

Muutoksenhaku

Kun päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle henkilökohtaisesti, alkaa muutoksenhakuaika päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivustolla. Oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päivää ja valituksen määräaika 30 päivää