Päätökset & politiikka Luottamuselimet Luottamushenkilöiden korvaukset

Luottamushenkilöiden oikeus korvaukseen

Kunnan luottamushenkilönä sinulla on oikeus saada palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, matkakustannusten korvausta ja korvausta ansionmenetyksestä, mikäli luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika on ollut työaikaa ja työnantaja ei maksa siltä ajalta palkkaa (hallintosääntö, § 143 - 155).

Kun osallistut kunnan toimielimen kokoukseen, jossa pidetään pöytäkirja, on pöytäkirjanpitäjän vastuulla huolehtia siitä, että palkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksetaan neljännesvuosittain. Jos osallistut kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämänä katselmukseen, neuvotteluun tai toimitukseen, sinun tulee itse hakea korvausta alla olevalla lomakkeella. Sama pätee myös kun osallistut yhtiökokouksiin, kuntayhtymäkokouksiin tai vastaaviin kokouksiin kunnan ulkopuolella, etkä saa siitä palkkiota tai matkaustannusten korvausta muualta.

Luottamushenkilön tulee hakea korvausta ansionmenetyksestä  6 kuukauden sisällä. 

Lomakkeet:

Palkkio- ja matkakorvaushakemus

Ansionmenetyskorvaushakemus