Lapset & koulu Tukitoimet, erityisopetus ja oppilashuolto

Tukitoimet, erityisopetus ja oppilashuolto

Pedersören kunta otti 1.8.2011 käyttöön perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset. Muutokset koskevat pääosin oppilastukea, oppilashuoltoa ja erityisopetusta.

Opetuksen, opastuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huoli hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulupäivä on järjestettävä siten, että edellytykset oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle ovat mahdollisimman suotuisat. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen ja sitä tulee leimata keskinäinen kunnioitus ja ystävällinen ilmapiiri. Oppimisympäristössä turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin on puututtava välittömästi. Koulupäivän tulee rakenteeltaan, sisällöltään ja toimintamalleiltaan olla sellainen, että se antaa oppilaalle edellytykset rauhassa työskentelyyn, syventymiseen ja tietojen hankkimiseen mielekkäällä tavalla.

StodformerElevvard webb

Vaihtoehtoiset koulut oppilaille vuosikursseilla 1-6

Erityistä tukea tarvitsevat lapset osoitetaan ensisijaisesti omaan lähikouluun. Päätös erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäynnistä tehdään yksilöllisesti yhdessä huoltajan kanssa. Keskusteluissa otetaan huomioon toimintaesteen tai vaikeuden laatu, koulukiinteistö, oppilaan yksilölliset tarpeet ja henkilökunnan pätevyys ja valmius opettaa erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Integraatio onnistuu parhaiten kun keskitetään pätevyys, henkilöstövoimavarat (esim. koulunkäyntiavustajat), apuvälineet, opastus ja henkilöstökoulutus kouluihin, joissa on sopivat tilat. Keskittämällä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat muutamaan kouluun Pedersöressä halutaan varmistaa, että kaikki lapset saavat tasavertaiset mahdollisuudet korkealaatuiseen opetukseen. Ensi kädessä suositellaan alla mainittuja kouluja, ja huoltajan tulee siksi ottaa huomioon, että muiden koulujen valinta saattaa merkitä sitä, että mahdollisia lisäresurssitoivomuksia on harkittava erikseen.

Ytteresse skola sopii erityisesti kuulovammaisille lapsille ja lapsille, joilla on kieli- ja kommunikaatiovaikeuksia. Koulu toimii yhteistyössä Snäckan päiväkoti kanssa ja koulussa on viittomakieltä osaavia opettajia.

Östensö skola on pieni koulu, joka voi tarvittaessa ottaa vastaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

Edsevön koulu on kunnan ainoa suomenkielinen koulu. Aurinkoluokalla on valmiutta ottaa vastaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita vuosikursseilla 1-9. Koulukuraattori Mervi Järvenlahti käy säännöllisesti Edsevön koulussa.

Jungmans skola Pietarsaaressa on erityiskoulu kehitysvammaisille lapsille ja lapsille, joilla on muu vakava toimintaeste. Oppilaat integroidaan Kyrkostrands skolan luokkiin niissä oppiaineissa, missä tämä on mahdollista.

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat vuosiluokilla 7-9

Sursik skola on koko kunnan ruotsinkielinen yläkoulu. Koulu voi ottaa vastaan oppilaita kaikilla tukitasoilla.* Erityisen tuen oppilaille ja oppilaille, joilla on erilaajuinen oppimäärä, järjestetään keskeisissä oppiaineissa opetusta pienryhmissä. Integraation edellytyksenä on Sursik skolassa, että oppilas pystyy osallistumaan normaalinkokoisiin ryhmiin esim. voimistelussa, musiikissa ja kuvataiteessa. Koululla on myös kokemusta liikuntavammaisten, näkövammaisten ja kuulovammaisten oppilaiden opetuksesta.

Erityistä tukea tarvitseville vuosiluokkien 7-9 oppilaille on myös mahdollista järjestää opetusta Östensö skolan yhteydessä toimivassa pienryhmässä. Oppilaat, joilla on keskivaikea tai vaikea kehitysvamma, osoitetaan Östensö skolaan tai Pietarsaareen Jungmans skolaan.

Suomenkielinen vuosiluokkien 7-9 erityisopetus on mahdollista tietyin edellytyksin järjestää Pedersören Edsevön koulussa.