Kuntatietoa Pedersören viestintä
Nainen istuu tietokoneen äärellä.

Pedersören viestintä

Viestinnän tehtävänä on viestiä Pedersören kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista asukkaille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille. Avoimella ja ennakoivalla viestinnän avulla luodaan edellytykset asukkaiden osallistumista, keskustelua ja tietämistä kunnan asioiden valmisteluun.

Viestintä on keskeinen ja strateginen osa kaikkea toimintaa. Viestimme kaikilla toimialoilla harkitusti, järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti. Viestintä auttaa kuntaa toteuttamaan strategiaansa, tukee kunnan kehitystä ja antaa kunnalle positiivisen maineen: paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viestintämme vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta kuntalaisten keskuudessa ja heidän identiteettiään pedersöreläisinä.

Viestinnän tavoitteet

 • Pedersöre on viestivä organisaatio, jolla on viestivä henkilöstö.
 • Viestintämme edistää hyvää työilmapiiriä ja tehokasta toimintaa.
 • Viestintä luo oikeanlaisia odotuksia palveluista ja kehitettävistä osa-alueista.
 • Asukkailla on tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa.
 • Tieto on selkeää ja ajantasaista.
 • Viestintä tukee kunnan strategisia tavoitteita.
 • Viestintä lisää kunnan vetovoimaa.
 • Viestintä mahdollistaa vuoropuhelun.
 • Viestinnässä otetaan huomioon eri asukasryhmien tarpeet.
 • Viestimme tehokkaasti ruotsiksi ja suomeksi ja mukautetusti englanniksi.

Viestintävastuu

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pedersören kunnan viestintästrategian Kertomus Pedersörestä 3. kesäkuuta 2019. Viestintästrategia on tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä jokaisen toimikauden alussa.

Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Kunnanjohtajalla on kokonaisvastuu Pedersören viestinnästä ja markkinoinnista laaditun viestintästrategian mukaisesti. 

Tiedottaja koordinoi ja tekee käytännön työn viestintää ja tiedottamista koskevissa kysymyksissä. Tiedottajalla on päävastuu kunnan verkkosivustosta www.pedersore.fi.

Tiedottaja tukee viestintätyötä kaikilla toimialoilla ja toimii johtavien virkamiesten keskustelukumppanina viestintäkysymyksissä.

Pedersöre käyttää viestinnässään monenlaisia viestintäkanavia ja -välineitä.

Pääasiallisia viestintävälineitä ovat:

 • kunnan verkkosivut, www.pedersore.fi
 • Pedersöre -sovellus
 • sosiaalisen median kanavat
 • lehdistötiedotteet sekä tiedotus- ja asukastilaisuudet
 • kunnan tiedotuslehti Pedersöre Info
 • paikallislehdet
 • esitteet ja muut julkaisut
 • kunnan julkinen ilmoitustaulu

Yhteystiedot: Tiedottaja Malin Henricson, 06-7850 109, 050-5748799, malin.henricson@pedersore.fi