Om Pedersöre Pedersöres kommunikation
Kvinna sitter framför datorskärm.

Pedersöres kommunikation

Kommunikationens uppgift är att berätta om Pedersöres service, tjänster, planer och målsättningar för invånare, medier och andra intressegrupper. Med en öppen och förutseende kommunikation skapar vi förutsättningar för invånarna att delta, diskutera och ha insyn i beredningen av kommunens ärenden.

Kommunikationen är en central och strategisk del av all vår verksamhet. Vi kommunicerar medvetet, strukturerat och enhetligt inom alla sektorer. Kommunikationen hjälper kommunen att förverkliga sin strategi, stöder kommunens utveckling och ger kommunen ett positivt rykte: lokalt, nationellt och internationellt.

Vår kommunikation stärker gemenskapen bland kommuninvånarna och deras identitet som Pedersörebor. 

Våra målsättningar i ett nötskal

 • Pedersöre är en kommunikativ organisation med kommunikativa anställda.
 • Vår kommunikation främjar ett gott arbetsklimat i organisationen och en effektiv verksamhet.
 • Kommunikationen skapar rätt förväntningar på vår service, tjänster och våra utvecklingsområden.
 • Invånarna har insyn och möjlighet att påverka.
 • Informationen är tydlig och aktuell.
 • Kommunikationen stöder kommunens strategiska mål.
 • Kommunikationen ökar kommunens attraktionskraft.
 • Kommunikationen främjar dialog.
 • Kommunikationen beaktar olika invånargruppers behov.
 • Vi kommunicerar effektivt på svenska och finska och anpassat på engelska.

Kommunikationsansvaret

Pedersöres kommunikationsstrategi Berättelsen om Pedersöre godkändes i kommunfullmäktige den 3 juni 2019. Fullmäktige reviderar vid behov strategin varje mandatperiod.

Kommunstyrelsen godkänner allmänna anvisningar om principerna för Pedersöres kommunikation och information samt utser de tjänsteinnehavare som ansvarar för kommunikationen.

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för kommunens kommunikation och marknadsföring.

Informatören koordinerar och utför det praktiska arbetet i frågor som gäller kommunikation och information samt ansvarar för att upprätthålla och uppdatera webbsidan.

Informatören stöder också kommunikationsarbetet i alla sektorer och fungerar som ett bollplank för de ledande tjänstemännen i informationsfrågor och -avväganden.

Pedersöre använder flera olika metoder och kanaler för sin kommunikation.

De viktigaste är:

 • kommunens webbsida, www.pedersore.fi
 • Pedersöreappen
 • sociala medier
 • pressmeddelanden, informationsmöten och andra medborgarträffar
 • kommunens informationstidning Pedersöre Info
 • lokaltidningarna
 • broschyrer och andra skriftliga publikationer
 • kommunens officiella anslagstavla 

Kontaktuppgifter: Informatör Malin Henricson, 06-7850 109, 050-5748799, malin.henricson@pedersore.fi