Tillgänglighetsutlåtande

Det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.pedersore.fi. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av Pedersöre kommun.

Webbplatsen www.pedersore.fi lanserades 9.6.2020. Delar av webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 8.6.2020 och uppdaterats 20.1.2023. Utlåtandet är baserat på intern granskning. Verktyget Wave användes för att analysera sidans tekniska uppbyggnad.

I tillgänglighetsutlåtandet redogör vi för hur www.pedersore.fi uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller till största delen de kritiska kraven för tillgänglighet. 

Icke tillgängligt innehåll

Här nedan listar vi de brister vi känner till.

Kontrast i rubrik

Lindrig underskridning av kontrastvärden i rubriken "Hitta direkt till våra tjänster. Oavsett var livet du befinner dig" på startsidan. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.4.3.

Anledning till att det inte uppfylls:

 • Uppfyller inte kraven.

Vi har inte hittat en lösning som vi är nöjda med. Om kontrastbristen orsakar problem för dig vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Alttexter i bilder

En del av webbplatsens bilder saknar alt-texter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.1.1.

Anledning till att det inte uppfylls:

 • Uppfyller inte ännu kraven. 

Vi kan ha missat att skriva alt-text till bilder som finns på våra webbsidor. Det samma gäller bilder, tabeller och andra element (som inte är text) inne i dokument och bilagor. Bristerna åtgärdas som fort vi upptäcker saknade alt-texter och i samband med produktionen av nytt innehåll.

Otydliga länkar

Syftet med vissa länkar är inte tillräckligt tydliga eller så saknas uppgifter om dokumentets format (till exempel pdf, excel) och storlek (till exempel 2 MB).

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 2.4.4.

Anledning till att det inte uppfylls:

 • Uppfyller inte ännu kraven. 

Vår webbplats innehåller många länkar och det kan förekomma länkar vars syfte, format och storlek inte framgår tillräckligt tydligt av länktexten. Vi åtgärdar detta så snabbt som möjligt och i samband med nyproduktion av material på webbplatsen.

Otillgängliga dokument

a) Alla pdf-filer publicerade efter 23.9.2018 är inte tillgängliga. 

b) Det finns också filer vi bedömer är svåra att göra tillgängliga. Ett exempel är Kommunens grafiska manual (PDF 7,5 MB) som finns i  avsnittet om Pedersöres kommunikation/Kommunens logo. Där förekommer bilder på logon, tillämpningar och annat material som inte har alternativa texter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.1.1.

Anledning till att det inte uppfylls:

 • Uppfyller inte ännu kraven
 • Oproportionerlig arbetsbörda.

a) Det tar tid att gå igenom alla dokument och identifiera problemen med tillgänglighet. Men vi åtgärdar brister så snabbt som möjligt sedan de har upptäcks. Tillgängligheten beaktas i produktion av nya dokument. I mån av möjlighet publicerar vi materialet i html-format.

b) Hela den grafiska manualen innehåller anvisningar för hur kommunens grafiska material ska användas. Att beskriva bilder som exemplifierar korrekt och felaktig användning av logon i kommunens marknadsföring och annonser bedöms orsaka en oproportionerlig arbetsbörda i förhållande till de rätt ringa behoven av att använda tjänsten/dokumentet i fråga. 

Tillgänglighetsbrister som inte omfattas inte av lagstiftningens krav

 • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor).
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018.
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.

Kartor över lediga tomter finns i digitalt format på vår webbplats. Den som vill ha tomtkartor i pappersformat ska vända sig till tekniska avdelningen i kommungården. Det går också att få muntlig information om tomtsituationen på telefonnummer (06) 7850 326.

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Frågor, brister och utvecklingsförslag gällande tillgängligheten kan skickas till: respons@pedersore.fi eller genom att ringa Pedersöres informatör tfn (06) 7850 109.

Tillgänglighetsutlåtandet granskas minst en gång om året.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000.