Bokning av utrymmen

Ishallen Wiklöf-arena : Keijo Mäkitalo 0445674850, keijo.makitalo@pedersore.fi

Bollhallen LKI-arena : Stefan Olli 0447921017, pedersoreac@gmail.com

Övriga utrymmen: Pontus Backlund 0447168713, pontus.backlund@pedersore.fi

 

Bokningskalender