AxGalleri Bruno

Vår utställningslokal, Galleri Bruno finns i tidningsläsesalen i AX. Antalet besökare varierar men ca 3000 besökare passerar genom galleriet varje månad.

-Utställningen bör pågå under en kalendermånad.
-Konstnären ansvarar själv för att hänga upp och ta ner utställningen.

Mera information om utställningsvillkor ges av biblioteket, tel. 06 7850280.

 


Mötesrum

I Ax finns ett mötesrum som får bokas av föreningar, arbetsgrupper och bibliotekets kunder. Här finns sittplats vid bord för ca 16 personer. Möbleras rummet som föreläsningsutrymme utan bord, ryms ca 30 personer. I rummet finns projektor, dator samt utrustning för videokonferens. Ingen hyra för utrymmet. 

I AX finns också ateljé/arbetsutrymme för konstnärlig verksamhet (inte grova utrymmen). I mån av möjlighet kan privata konstutövare reservera ateljén. Ateljén kan även användas som mötesrum vid behov. 

OBS! Utrymmet är endast ämnat för allmännyttiga tillställningar. Kalas, försäljningstillfällen eller privata fester hänvisas till Pedersöres föreningar.

Boka utrymme per e-post bibl.pedersore@pedersore.fi eller tel. 06 7850280.