Boende & miljö Miljövård
Motsolsbild. En som är på väg ner. I förgrunden syns ullliga strån på en äng.

Miljövård

Miljövårdens målsättning är att trygga en hälsosam och trivsam miljö för invånarna och att bevara naturens mångfald. En bra och hälsosam livsmiljö är alla invånares rättighet. Kommunen ska å sin sida trygga att rättigheten förverkligas.

Miljövårdsbyrån

Tillståndsnämnden är den kommunala miljövårdsmyndigheten i Pedersöre. Miljövårdsbyrån bereder och verkställer miljöärenden som behandlas av tillståndsnämnden.

Till den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter hör:

  • att handlägga tillståndsärenden (anmälnings-, registrerings- och miljötillståndspliktiga verksamheter) och övervaka dessa
  • handlägga marktäktsärenden
  • följa upp miljöns tillstånd
  • bistå andra förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor
  • ge allmänheten information och råd i miljöfrågor.

Miljövårdschef Jennie Wikström, tel. 06-7850 163, jennie.wikstrom@pedersore.fi

Miljöinspektör Anna Snellman, tel. 044-4910 155, anna.snellman@pedersore.fi

Byråsekreterare Kerstin Löfholm, tel. 06-7850 327, kerstin.lofholm@pedersore.fi

Miljövårdsmyndigheten

Tillståndsnämndens sammansättning 1.8.2021–31.5.2025. Välj "Tillståndsnämnden" under rubriken Organ och period.