Kultur & fritid Föreningsliv

Föreningsliv

Pedersöre har ett rikt föreningsliv. I vårt föreningsregister hittar du aktuella kontaktuppgifter och även länkar till föreningarnas websidor.

Föreningsgalan

Föreningsgalan är föreningsfolkets egen fest. Vid festen offentliggörs Årets förenings, Årets eldsjäl, Årets evenemang, Pedersöre ungdom och Pedersöreklockan. 

Inför sommaren

Pedersöre Info utkommer två gånger i året. Föreningar har möjlighet att presentera sina evenemang i tidningen. Anmäl föreningarnas evenemang i god tid. Deadline för att medverka i Pedersöre Infos evenemangskalender är sista april. Pedersöre Info delas ut till alla hushåll första veckan i juni.

Följande information bör minst finnas med:

  • evenemangets officiella namn
  • datum och tidpunkt
  • plats
  • ev. inträde bör framkomma
  • ev. webbadress 

Informationen publiceras också på kommunens händelsekalender. Vill föreningen inkludera ev. bilder, logon eller en allmän beskrivning av evenemanget så bör materialet sändas in i god tid. Deadline för tryckt material är sista april.

Material som publiceras i evenemangskalendern publiceras i den takt kulturbyrån tar emot materialet.