Kontaktuppgifter

Anders Björk


Serviceman

044-755 7140

Andreas Forsman


Fastighetsvärd

0440 850966

andreas.forsman@pedersore.fi

Andreas Forsman


Serviceman

044-756 4894

Anita Löfdahl


Bibliotekarie

(06) 7850 278

anita.lofdahl@pedersore.fi

Anja Lillqvist


bespisningschef, tf. kosthålls- och städchef

06-785 0265

anja.lillqvist@pedersore.fi

Ann-Britt Forsblom


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0329

044-085 0886

ann-britt.forsblom@pedersore.fi

Ann-Christin Källros


Avbytarsekreterare

044-727 7956

ann-christin.kallros@pedersore.fi

Ann-Helen Mäkelä


Rektor i Överesse skola

(06) 785 0538

050-343 2503

ann-helen.makela@pedersore.fi

Ann-Margret Hjulfors


Ungdomsledare

044-5850 877

ann-margret.hjulfors@pedersore.fi

Ann-Sofi Granholm


Ledande avbytare

050-350 2989

ann-sofi.granholm@pedersore.fi

Ann-Sofi Grönhage


Daghemsföreståndare vid Hoppetossan daghem

067850 586

044 7557 045

ann-sofi.gronhage@pedersore.fi

Ann-Sofie Melin


ann-sofie.melin@pedersore.fi

Anna Snellman


Miljöinspektör

044-4910155

anna.snellman@pedersore.fi

Anna-Karin Pensar


Planläggare

(06) 785 0324

044-755 7619

anna-karin.pensar@pedersore.fi

Anna-Pia Södergård


Daghemsföreståndare vid Lepplax förskola/daghem

(06)7850 577

044 7557 609

anna-pia.sodergard@pedersore.fi

Anne Lind


040-7687497

anne.lind@pedersore.fi

Anne Törnqvist


Fastighetssekreterare

(06) 785 0153

anne.tornqvist@pedersore.fi

Anne-Maj Tuomi


Kanslist

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

Annette Roslund


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 579

annette.roslund@pedersore.fi

Aron Bäckström


Fastighetsskötare

050-3226 950

Åsa Nyberg-Sundqvist


Rektor i Pedersöre MI

(06) 785 0274

050-596 3411

asa.nyberg-sundqvist@pedersore.fi

Benny Gunell


Landsbygdssekreterare

044-755 7687

benny.gunell@pedersore.fi

Bernt Borgmästars


Fastighetsskötare

050-5545 719

Bernt Skriko


Ledande avbytare

044-085 0867

bernt.skriko@pedersore.fi

Britt-Helen Sundqvist


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 570

britt-helen.sundqvist@pedersore.fi

Camilla Dahllund


Löneräknare

(06) 785 0118

camilla.dahllund@pedersore.fi

Camilla Nyman


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0330

044-555 7618

camilla.nyman@pedersore.fi

Camilla Tarvonen


Daghemsföreståndare Bamse daghem

Daghemsföreståndare Tummeliten daghem

(06)7850 545

044 3120 669

camilla.tarvonen@pedersore.fi

Carina Hägg


Ekonomisekreterare, skolekonom

(06) 785 0254

carina.hagg@pedersore.fi

Carina Riska


Skolgångsbiträde vid Östensö skola

06-7850 291

carina.riska@pedersore.fi

Carina Ström


Kanslist

(06) 7850 154

carina.strom@pedersore.fi

Carina Wärn


Kanslichef

(06) 785 0103

044-0422103

carina.warn@pedersore.fi

Carola Sjöblom


Biträdande rektor och lektor i Sursik skola

(06) 785 0256

044-0850256

carola.sjoblom@pedersore.fi

Catarina Herrmans


Chef för småbarnspedagogik

(06) 785 0201

044-585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

Charlotta Elenius


Skolpsykolog

044-7258770

charlotta.elenius@pedersore.fi

Charlotte Sandén-Westerholm


Föreståndare vid Dressinen förskola/daghem

044-775 0220

charlotte.sanden@pedersore.fi

Christian Backlund


Rektor i Lepplax skola

(06) 785 0527

040-056 8619

christian.backlund@pedersore.fi

Christopher Långnabba


Serviceman

044-723 1886

Daniel Andersson


Fastighetsskötare

050-562 5710

Dennis Rönngård


Projektsekreterare

044 7557670
dennis.ronngard@pedersore.fi

Frank Hjulfors


Rektor i Ytteresse skola

(06) 785 0535

frank.hjulfors@pedersore.fi

Fredrik Djupsjöbacka


Projektingenjör

(06) 785 0321

044-755 7601

fredrik.djupsjobacka@pedersore.fi

Glenn Sundstedt


Rektor i Purmo skola

(06) 785 0530

050-531 6791

glenn.sundstedt@pedersore.fi

Görel Lönnbohm-Hatt


Ekonomisekreterare

(06) 785 0155

gorel.lonnbohm-hatt@pedersore.fi

Greger Lindström


Fastighetsskötare

044-585 0871

Gullan Åström


Kanslist i Sursik skola

(06) 785 0257

gullan.astrom@pedersore.fi

Gun Engström


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 279

gun.engstrom@pedersore.fi

Gun Holmström-Skrabb


Daghemsföreståndare vid daghemmet Diamanten

(06)785 0544

044-299 0481

gun.holmstrom-skrabb@pedersore.fi

Gun-Helen Andtfolk


Kanslist

044-7557 169

gun-helen.andtfolk@pedersore.fi

Gunder Härtull


Avbytarsekreterare

044 755 7731

gunder.hartull@pedersore.fi

Gunilla Häggman


Speciallärare inom småbarnspedagogik

044-710 1803

gunilla.haggman@pedersore.fi

Gunilla West


Daghemsföreståndare Lappfors daghem

Daghemsföreståndare Sagoskogen daghem

(06) 7850 553

044-2735 850

gunilla.west@pedersore.fi

Guy Edfelt


Fastighetsskötare

050-554 5718

Guy Sjö


Datasäkerhetsansvarig

+358 50 3304851

guy.sjo@pedersore.fi

Hanna Björk


Chef för avbytarservice

hanna.bjork@pedersore.fi

06-785 0160

Hanna Molander


Rektor i Edsevö skola

(06) 785 0513

hanna.molander@pedersore.fi

Hans Björklund


Mästare yttre områden

050-554 5726

hans.bjorklund@pedersore.fi

Harald Lassila


Serviceman

044-7557 684

harald.lassila@pedersore.fi

Heidi Söderström


heidi.soderstrom@pedersore.fi

Henrik Antfolk


Fastighetsskötare

044-755 7668

Ida Åsvik 


Föreståndare vid Kållby daghem/förskola

(06)7850 541

044 7557 608

ida.asvik@pedersore.fi

IT-support


0440-850486

support@pedersore.fi

Jan-Erik Backa


Ekonomi- och utvecklingsdirektör

(06) 785 0113

050-505 6113

jan-erik.backa@pedersore.fi

Jennie Lassfolk


Kurator

(06) 7850 286

044-755 7659

jennie.lassfolk@pedersore.fi

Jennie Wikström


Miljövårdssekreterare

(06) 7850 163

jennie.wikstrom@pedersore.fi

Jenny Strandén


050-344 7862

jenny.stranden@pedersore.fi

Jessica Lassfolk


Kassör

(06) 785 0116

jessica.lassfolk@pedersore.fi

Jessica Roos


044-085 0816

jessica.roos@pedersore.fi

Jigor Nykvist


Ikt-tekniker

(06) 7850 840

+358 44 7557840

jigor.nykvist@pedersore.fi

Jimmy Sundqvist


Snickare

050-536 7730

Joel Kackur


Förman fastighetsskötarna

044-7557 141

Johan Rosengård


Ledande serviceman

044-755 7026

Johan Storbjörk


Rektor i Kållby skola

(06) 785 0519

050-563 2629

johan.storbjork@pedersore.fi

Johan Värnström


Planeringsingenjör

(06) 785 0158

050-562 5708

johan.varnstrom@pedersore.fi

Johnny Nylund


Vikarierande byggnadsinspektör

06-7850151

050-562 5703

johnny.nylund@pedersore.fi

Kaj Saviaro


Fastighetsskötare

050-466 3213

Katarina Barkar


Projektkoordinator

(06) 7850 140

katarina.barkar@pedersore.fi

Keijo Mäkitalo


Planskötare

044-567 4850

Kenneth Rönnskär


Fastighetsskötare

044-085 0998

Kerstin Löfholm


Kanslist

(06) 785 0327

kerstin.lofholm@pedersore.fi

Kjell Gripenberg


VD koncernbolagen

050-554 5724

kjell.gripenberg@pedersore.fi

Kristoffer Nyblom


Ikt-ansvarig

kristoffer.nyblom@pedersore.fi

+358 44 9017 172

Lena Enqvist


Löneräknare

(06) 785 0106

lena.enqvist@pedersore.fi

Lilian Åstrand-Blomqvist


lilian.astrand-blomqvist@pedersore.fi

Lilian Björk-Uotinen


044-364 6951

Lillemor Björkvik


Kanslist

(06) 785 0326

lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

Lisa Ahlvik


Specialbibliotekarie

06-7850 298

044-7557 699

lisa.ahlvik@pedersore.fi

Lise-Lotte Vähäkangas


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 573

lise-lotte.vahakangas@pedersore.fi

Lolan Häll


Fastighetsskötare

(06) 766 5168

Majlen Rajby


Kanslist

(06) 785 0275

majlen.rajby@pedersore.fi

Malin Henricson


Informatör

050 574 8799

malin.henricson@pedersore.fi

Malin Muukkonen


Kurator

(06) 785 0296

044-085 0296

malin.muukkonen@pedersore.fi

Margaretha Lampa


Kanslist

06-785 0203

margaretha.lampa@pedersore.fi

Mari-Louise Rönnqvist


Kanslist

(06) 785 0273

pedersore.gymnasium@pedersore.fi

Mari-Louise Rönnqvist


Ungdomssekreterare

(06) - 7850283

050-5345 953

mari-louise.ronnqvist@pedersore.f

Maria Berglund


Landsbygdschef

044-7557157

maria.berglund@pedersore.fi

Maria Björkgård


Landsbygdssekreterare

044-7557 159

maria.bjorkgard@pedersore.fi

Maria Enell


Föreståndare vid Purmo förskola/daghem

067850 542 

044 3778 991

maria.enell@pedersore.fi

Maria Lill


Snickare

050-356 1057

Maria Östberg


Rektor i Bennäs skola

(06) 785 0290

maria.ostberg@pedersore.fi

Maria Snårbacka


föreståndare vid Snäckan förskola/daghem

(06)7850 554

044 7032 251

maria.snarbacka@pedersore.fi

Maria Tokou


Kanslist

(06) 785 0104

maria.tokou@pedersore.fi

Marie-Louise Thylin


Textillärare

(06) 785 0276

050-562 2385

marie-louise.thylin@pedersore.fi

Marina Granqvist


Ledande avbytare

(06) 785 0166

044-755 7712

marina.granqvist@pedersore.fi

Marlene Åkerlund


044-364 6951

Martin Ahlskog


Rektor i Sursik skola

(06) 785 0255

044-7557 661

martin.ahlskog@pedersore.fi

Mats Finne


Serviceman

050-3532 528

Mats Höglund


tf rektor i Östensö skola

(06) 785 0291

mats.hoglund@pedersore.fi

Mika Järvinen


Koulutoimenjohtaja, rehtori

(06) 785 0514

mika.jarvinen@pedersore.fi

Mikael Björklund


Musiklärare

(06) 785 0276

044-3512 758

mikael.bjorklund@pedersore.fi

Mikael Kjellman


Arbetsledare/snickare

050-321 9238

mikael.kjellman@pedersore.fi

Monica Holmgård


Rektor i Sundby skola

(06) 785 0533

monica.holmgard@pedersore.fi

Monica Käcko


Rektor i Forsby skola

(06) 785 0516

050-595 3879

monica.kacko@pedersore.fi

Monika Asplund


Kosthålls- och städchef

(06) 785 0121

050-4094 338

monika.asplund@pedersore.fi

Monika Eklund-Laurila


tf rektor i Pedersöre Gymnasium

06 - 7850 271

050-4349146

monika.eklund-laurila@pedersore.fi

Nancy Thylin


Kanslist

(06) 785 0253

nancy.thylin@pedersore.fi

Nina Perälä Nyman


Sysselsättningskoordinator

(06) 785 0105

044-709 5741

nina.perala-nyman@pedersore.fi

Oskar Finne


Vikarierande biträdande byggnadsinspektör

06-7850 150

050-5315 711

oskar.finne@pedersore.fi

Pamela Eklund


Biblioteksfunktionär

(06)7850 572

pamela.eklund@pedersore.fi

Patricia Forsström


Planeringsingenjör

050 0367 172

patricia.forsstrom@pedersore.fi

Patrik Sandström


Ledande serviceman

044-755 7657

Peter Grön


Fastighetsskötare

044-585 0870

Peter Hatt


Fastighetsskötare

050-562 5701

Peter Sundqvist


Fastighetschef

(06) 785 0170

044-755 7662

peter.sundqvist@pedersore.fi

Peter Wikström


Teknisk disponent

044-755 7694

peter.wikstrom@pedersore.fi

Petra Hautakoski


tf. ledande avbytare

050-443 6961

petra.hautakoski@pedersore.fi

Pontus Backlund


Idrottssekreterare

06 7850281

044-7168713

pontus.backlund@pedersore.fi

Roger Granqvist


Fastighetsskötare

050-562 5705

Rolf Sundqvist


Utbildningsdirektör

(06) 785 0250

050-514 7230

rolf.sundqvist@pedersore.fi

Sanna Särs


Landsbygdssekreterare

044-7557 686

sanna.sars@pedersore.fi

Sara Sandén


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 574

sara.sanden@pedersore.fi

Sebastian Dahlman


Föreståndare vid Museigrändens förskola/daghem

(06)785 0543

044-563 2324

sebastian.dahlman@pedersore.fi

Sofia Grönhage


Personalsekreterare

(06) 785 0115

044-4910 353

sofia.gronhage@pedersore.fi

Sofia Östman


(06)785 0543

sofia.ostman@pedersore.fi

Sofie Östman


Föreståndare vid Sandsund förskola/daghem

(06)7850 539 

044-5567 701

sofie.ostman@pedersore.fi

Solveig Hortans


Bibliotekschef

(06) 7850 277

044-7328 311

solveig.hortans@pedersore.fi

Sonja Hanhikoski-Sacklén


Kurator i Sursik skola och Pedersöre gymnasium

044-7557 035

sonja.hanhikoski-sacklen@pedersore.fi

Sonja Junttila


Ledande avbytare

050-407 5465

sonja.junttila@pedersore.fi

Stefan Hellund


Vägmästare

(06) 785 0323

050-562 5707

stefan.hellund@pedersore.fi

Stefan Svenfors


Kommundirektör

(06) 785 0101

050-512 0420

stefan.svenfors@pedersore.fi

Susanne Back


Kanslist

(06) 785 0117

susanne.back@pedersore.fi

Susanne Kackur


Rektor i Sandsund skola

06-785 0520

044-755 7038

Tage Back


Mätningstekniker

(06) 785 0325

050-562 5711

tage.back@pedersore.fi

Tage Östman


Fastighetsskötare

050 5625 702

Thomas Lindahl


Traktorförare

050-024 0153

Tomas Skog


Driftschef

050-405 4139

tomas.skog@pedersore.fi

Tommi Ojala


Fastighetsskötare

044-7557 695

Tommy Kroksjö


Fastighetsskötare

044-7557 669

Tore Jungerstam


Rektor i Bäckby skola

(06) 785 0511

050-400 4234

tore.jungerstam@pedersore.fi

Tore Sjöskog


Driftschef

050-554 5714

tore.sjoskog@pedersore.fi

Ulf Ågholm


Chaufför

050-026 7202

Ulrika Ahlskog


Huvudbokförare

(06) 785 0114

ulrika.ahlskog@pedersore.fi

Ulrika Stenmark


Kulturchef

(06) 785 0284

050-5166 169

ulrika.stenmark@pedersore.fi

Veronica Forsén


Daghemsföreståndare Sandskutan daghem

(06)7850 550

044 7848614

veronica.forsen@pedersore.fi

Yvonne Borgmästars


Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

(06) 785 0204

044-755 7675

yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Yvonne Liljedahl-Lund


Chef för tekniska verket

(06) 785 0320

050-554 5725

yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

Yvonne Löf


Ledare för småbarnspedagogik

(06) 785 0208

yvonne.lof@pedersore.fi