Miljöhälsa och djur Kontaktuppgifter
Olika symboler för kotakt, brev, telefon, e-post.

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan

Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
Telefon: 050 324 5485

E-postadresser:
kallan@pedersore.fi 
livsmedel@pedersore.fi
halsoskydd@pedersore.fi
veterinar@pedersore.fi

Porthin Annika, chefen för miljöhälsovård, annika.porthin@pedersore.fi, 050 502 2049
Palmroth Marjatta, sekreterare, marjatta.palmroth@pedersore.fi, 050 324 5485

Livsmedelstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Storskrubb Jonathan, hälsoinspektör, jonathan.storskrubb@pedersore.fi, 040 632 9285

Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952

                                                                   

Tobakstillsyn och nikotinpreparatstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Storskrubb Jonathan, hälsoinspektör, jonathan.storskrubb@pedersore.fi, 050 632 9285

 

Hälsoskydd

Fränti Outi, hälsoinspektör, outi.franti@pedersore.fi, 050 362 3478

Hautala Mia, hälsoinspektör, mia.hautala@pedersore.fi, 050 362 3479

Jankens Susanne, hälsoinspektör, susanne.jankens@pedersore.fi, 050 302 9079

Anderssén Jim, provtagare, jim.anderssen@pedersore.fi, 050 362 3480

 

 

Praktiserande veterinärer

Gryshko Dmytro tf. kommunalveterinär i Jakobstad
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 572 8278

 

Granbäck Susanne
Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
0500 365511

Lillqvist Monica
Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
050 576 5576

Malinen Anni
Kommunalveterinär i Nykarleby
Bankgatan 37
66900 Nykarleby
0500 337006

Storholm Anette
Tf. kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
040 612 4617

Lassus-Jensen Maria (Djurskyddsärenden)
Tillsynsveterinär
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 370 8053

Veterinärjour*

0600 399 700 (vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.

* Gemensamt journummer för veterinärer i jourområdet Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Kronoby.