Miljöhälsa och djur Kontaktuppgifter
Olika symboler för kotakt, brev, telefon, e-post.

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan

Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
telefon: 050 324 5485
E-postadresser:
livsmedel@pedersore.fi
halsoskydd@pedersore.fi
veterinar@pedersore.fi

Porthin Annika, chefen för miljöhälsovård, annika.porthin@pedersore.fi, 050 502 2049
Palmroth Marjatta, sekreterare, marjatta.palmroth@pedersore.fi, 050 324 5485

Livsmedelstillsyn

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014
Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952
                                                                    

Tobakstillsyn och nikotinpreparatstillsyn

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Hälsoskydd

Jankens Susanne, hälsoinspektör, susanne.jankens@pedersore.fi, 050 302 9079  
Fränti Outi, hälsoinspektör, outi.franti@pedersore.fi, 050 362 3478

Oskar Finne, hälsoinspektör, oskar.finne@pedersore.fi, 050 362 3479

Skog Gunilla, provtagare, gunilla.skog@pedersore.fi, 050 362 3480

 

Praktiserande veterinärer

Gryshko Dmytro
Tf. kommunalveterinär i Jakobstad
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 572 8278

Granbäck Susanne
Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
0500 365511

Malinen Anni
Kommunalveterinär i Nykarleby
Bankgatan 37
66900 Nykarleby
0500 337006

Maria Lassus-Jensen (Djurskyddsärenden)
Tillsynsveterinär
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 370 8053

Veterinärjour*

0600 399 700 (vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.

* Gemensamt journummer för veterinärer i jourområdet Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Kronoby.